Νέα Τμήματα

ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

dfsfds
dfsfds
dfsfds
dfsfds

Βασικές δεξιότητες πληροφορικής

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ Α.Σ.Ε.Π.

Εκπαίδευση και Πιστοποίηση  στην Πληροφορική από την GLOBAL CERT KAI Ε.Σ.Υ.Δ. , αναγνωρισμένη από το Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.

Σεμινάρια Security

ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πρόγραμμα κατάρτισης Προσωπικού Ασφαλείας, αναγνωρισμένο από το ΚΕ.ΜΕ.Α., που οδηγεί μετά από εξετάσεις σε αντίστοιχη άδεια εργασίας.

ΝΕΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

dfsfds
dfsfds
dfsfds
dfsfds

Βασικές δεξιότητες πληροφορικής

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ Α.Σ.Ε.Π.

Εκπαίδευση και Πιστοποίηση  στην Πληροφορική από την GLOBAL CERT KAI Ε.Σ.Υ.Δ. , αναγνωρισμένη από το Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.

Σεμινάρια Security

ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πρόγραμμα κατάρτισης Προσωπικού Ασφαλείας, αναγνωρισμένο από το ΚΕ.ΜΕ.Α., που οδηγεί μετά από εξετάσεις σε αντίστοιχη άδεια εργασίας.

Σεμινάρια Barista

ΓΙΝΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ BARISTA

Επαγγελματική  κατάρτιση BARISTA σε basic και advance επίπεδο, που οδηγεί σε Βρετανική Πιστοποίηση και άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.

ΛΑΕΚ 1-49

ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΑΕΔ
200€

Ταχύρυθμα προγράμματα κατάρτισης επιδοτούμενα από τον Ο.Α.Ε.Δ. Αφορά εργαζόμενους στον Ιδιωτικό τομέα με αμοιβή 5 ευρώ ανά ώρα συμμετοχής.

Γραμματειακή Υποστήριξη Ιατρείου

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ NOCN

Εξειδίκευση στην Γραμματειακή Υποστήριξη Ιατρείου. Αφορά απόφοιτους ΙΕΚ αντίστοιχων ειδικοτήτων,  γραμματείς κτλ. που θέλουν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους.

Σεμινάρια Barista

ΓΙΝΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ BARISTA

Επαγγελματική  κατάρτιση BARISTA σε basic και advance επίπεδο, που οδηγεί σε Βρετανική Πιστοποίηση και άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.

ΛΑΕΚ 1-49

ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΑΕΔ
200€

Ταχύρυθμα προγράμματα κατάρτισης επιδοτούμενα από τον Ο.Α.Ε.Δ. Αφορά εργαζόμενους στον Ιδιωτικό τομέα με αμοιβή 5 ευρώ ανά ώρα συμμετοχής.

Γραμματειακή Υποστήριξη Ιατρείου

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ NOCN

Εξειδίκευση στην Γραμματειακή Υποστήριξη Ιατρείου. Αφορά απόφοιτους ΙΕΚ αντίστοιχων ειδικοτήτων,  γραμματείς κτλ. που θέλουν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους.

Προγράμματα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

EspaLogo
KeMeALogo
OaedLogo
EsydLogo
EoppepLogo
GLOBAL CERT
E.e.k
NocnLogo

Δήλωση ενδιαφέροντος αναφέροντας τον τίτλο του σεμιναρίου που σας ενδιαφερει.