Διδασκαλία ξένων γλωσσών σε Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

ksenes-gloses-mathites-diskolies

Περιγραφή:

Νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Διδασκαλία ξένων γλωσσών σε Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

Μέσω του προγράμματος θα αποκτήσετε τις δεξιότητες και τις θεωρητικές αλλά και πρακτικές γνώσεις που χρειάζεστε για να διδάξετε αποτελεσματικά τις ξένες γλώσσες σε μαθητές με δυσκολίες μάθησης. Θα μάθετε στρατηγικές για τη διδασκαλία όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων (listening, reading, writing) καθώς και πρωτότυπους αλλά κυρίως αποτελεσματικούς τρόπους διδασκαλίας της γραμματικής σε μαθητές με δυσκολίες μάθησης. Επιπλέον, θα ανακαλύψετε πώς να αξιοποιείτε την τεχνολογία στη διδασκαλία για να κάνετε τη μάθηση πιο διασκεδαστική για αυτούς τους μαθητές και θα μάθετε πώς να δημιουργείτε διασκεδαστικά παιχνίδια και δραστηριότητες που προάγουν τη γλωσσική εκμάθηση.

Τέλος, θα εξοικειωθείτε με τεχνικές αξιολόγησης που ταιριάζουν σε μαθητές με δυσκολίες μάθησης καθώς και πώς να διαχειρίζεστε τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσετε ενώ θα μάθετε πώς να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον που θα ενθαρρύνει τη θετική στάση στη μάθηση αλλά και στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας.

Απευθύνεται:

Σε καθηγητές Ξένων Γλωσσών.

Διάρκεια - Εξέταση:

Διάρκεια προγράμματος: 16 εβδομάδες

Τρόπος παράδοσης : online με 2 ώρες σύγχρονης τηλεδιάσκεψης την εβδομάδα

Διαθέσιμο υλικό για self-study

Τεστ αξιολόγησης και γραπτή εργασία στο τέλος του προγράμματος για την απόκτηση του πιστοποιητικού:“Advanced Certificate in Teaching Foreign Languages to Students with Learning Difficulties” από τον NOCN, τον μεγαλύτερο Βρετανικό φορέα πιστοποίησης.

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνος

Βίκυ Καπερώνη

Καθηγήτρια Αγγλικών εξειδικευμένη στη Ειδική Αγωγή, Υποψήφια Διδάκτωρ , ELT author των εκδόσεων butterfly και εκπαιδεύτρια καθηγητών ξένων γλωσσών.

Είναι απόφοιτος του Εθνικού Καποδιστριακού πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα Παιδαγωγικά στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Από τον Αύγουστο του 2022 είναι υποψήφια διδάκτωρ στο πανεπιστήμιο IICSE στο Delaware των ΗΠΑ.

Είναι εξειδικευμένη στην διδασκαλία αγγλικών σε μαθητές με δυσλεξία έχοντας δημιουργήσει μια καινοτόμα μέθοδο διδασκαλίας βασισμένη στις αρχές της πολύ αισθητηριακής διδασκαλίας.

Από το 2020 είναι ιδιοκτήτρια του προτύπου κέντρου ξένων γλωσσών “Teaching Brightly By Vicky Kaperoni” στο Περιστέρι , το οποίο αποτελεί το μοναδικό στα Δυτικά Προάστια που εξειδικεύεται στην διδασκαλία ξένων γλωσσών σε μαθητές με δυσλεξία.

Είναι συγγραφέας ELT Βιβλίων της εκδοτικής εταιρίας Butterfly που είναι εξειδικευμένα στη διδασκαλία αγγλικής γλώσσας σε μαθητές με δυσλεξία.

Τέλος, συμμετέχει ενεργά σε συνέδρια σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό ενώ παράλληλα διενεργεί διαλέξεις με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γονιών και εκπαιδευτικών πάνω στο θέμα της Δυσλεξίας.

Ύλη

  • Κατανοώντας τις μαθησιακές δυσκολίες
  • Βασικές Αρχές διδασκαλίας ξένων γλωσσών
  • Διδάσκοντας δεξιότητες σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
  • Χρήση τεχνολογιών στη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες
  • Παιχνίδια και διαδραστικές ασκήσεις στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες
  • Αξιολόγηση σε μαθητές με μαθησιακές Δυσκολίες
  • Δημιουργία ενός Υποστηρικτικού Περιβάλλοντος Μάθησης
  • Η διδασκαλία ξένων γλωσσών σε μαθητές με ΔΕΠΥ

Κόστος:

(με διακανονισμό): 720 Ευρώ (600€ Δίδακτρα, 120€ Πιστοποίηση)

Πιστοποιητικό:

“Advanced Certificate in Teaching Foreign Languages to Students with Learning Difficulties”

Επισημάνσεις:

Έναρξη Προγράμματος: Σεπτέμβριος 2024

Επικοινωνήστε μαζί μας

ή καλέστε στο 2103306030


Κόστος σεμιναρίου (με διακανονισμό): 720 Ευρώ (600€ Δίδακτρα, 120€ Πιστοποίηση NOCN)

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας:


Αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου