ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 36500 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ

katartish36500-koinofelous

ΕΝΑΡΞΗ του προγράμματος ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) / συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»

Στις 22/4/2021 αναρτήθηκε το οριστικό μητρώο των πάροχων του προγράμματος, στο οποίο η AXXONPLUS είναι μεταξύ των πάροχων.

Στο κέντρο θα λειτουργήσουν όλες οι ειδικότητες του προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει άμεσα να επικοινωνήσουν με την γραμματεία στα τηλέφωνα 210 3802020210 3810775210 3810776 προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Σύντομα, οι ωφελούμενοι που τοποθετήθηκαν σε θέσεις 8μηνης εργασίας σε Δήμους, Περιφέρειες και λοιπούς επιβλέποντες φορείς θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας έως 150 ώρες, ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο που έχουν ήδη επιλέξει, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτήσουν στα πλαίσια του προγράμματος

Η κατάρτιση είναι υποχρεωτική για τους ωφελούμενους ηλικίας μέχρι 54 ετών ενώ από 55 και πάνω είναι προαιρετική.


Συνοψίζοντας, η δράση περιλαμβάνει κατάρτιση σε:

 • Οριζόντιες δεξιότητες
  • Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο επίπεδο)
  • Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (2ο επίπεδο)
  • Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο επίπεδο)
  • Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων
  • Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο Χώρο Εργασίας
  • Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων
  • Πρώτες Βοήθειες
  • Περιβαντολλογική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων
  • Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)
 • Εξειδικευμένες δεξιότητες
  • Επαγγελματίας Καθαριστής / Απολυμάνσεις Δημοσίων Χώρων
  • Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία
  • Χειρισμός Εργαλειομηχανών
  • Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντήρησης Πρασίνου
  • Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου – ψυχολογική στήριξη – δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)
  • Οικοδομικές Εργασίες – Εργασίες Κατασκευαστικού κλάδου
  • Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων (φυσικών, βιολογικών και τεχνολογικών) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η AxxonPlus συμμετέχει ως πάροχος κατάρτισης στη προαναφερόμενη δράση. Τα τελευταία τρία χρόνια είναι μεταξύ των πρώτων Πανελλαδικά παρόχων, που επιλέγουν οι ωφελούμενοι αντίστοιχων προγραμμάτων. Στο διάστημα αυτό, έχει πραγματοποιήσει παραπάνω από 100.000 ανθρωποώρες σε διάφορα αντικείμενα κατάρτισης.

Το ιδανικό περιβάλλον, το ανθρώπινο δυναμικό (καθηγητές πιστοποιημένοι από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π με μακρόχρονη εργασιακή εμπειρία) συνδυαστικά με τα πλήρη εκπαιδευτικά προγράμματα, εγγυώνται την άριστη κατάρτιση των ωφελούμενων.


2014-20-espa-banner

Περισσότερες πληροφορίες: 210 3802020 – 210 3810776

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας:


Αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου