ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣHΣ

Στόχος των επαγγελματικών ημερίδων είναι η απόκτηση δεξιοτήτων που θα οδηγήσουν τους καταρτιζόμενους στην πιστοποίηση των γνώσεων τους, η οποία είναι απαραίτητη για κάθε επαγγελματία.Επαγγελματικά Πλεονεκτήματα Πιστοποίησης

 • Αναγνωσιμότητα και πιστοποίηση των προσόντων σας στην συνεχώς αναπτυσσόμενη αγορά εργασίας, στον χώρο του Τουρισμού- Εμπορίου.
 • Επικύρωση και ταξινόμηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων σας με βάση το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο προσόντων, από τους φορείς ΕΣΥΔ, GLOBALCERT, NOCN.
 • Διεύρυνση επαγγελματικού ορίζοντα αφού μπορείτε να εργαστείτε σε όλη την Ευρώπη
 • Άμεση αποδοχή στον επαγγελματικό κλάδο που δραστηριοποιείστε.
 • Διασφάλιση της εργασίας σας και διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό.
 • Ενίσχυση και διαμόρφωση της επαγγελματικής σας εξέλιξης με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας
 • Βελτίωση στη πρόσβασή σας στην απασχόληση


ΚΛΑΔΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝΠιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον Κλάδο του Τουρισμού

 • Εμποροϋπάλληλος
 • Πωλητής Λιανικής
 • Εξωτερικός Πωλητής
 • Προώθηση πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου ( Merchandiser)
 • Υπάλληλος Αγορών και Προμηθειών Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου
 • Εξαγωγικό Εμπόριο


Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον Κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics

 • Διαχείριση Αποθήκης
 • Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Στέλεχος Εταιρείας Διαμεταφορών / Διαλογέας.


Διάρκεια ημερίδας : 10 ώρες (δύο ημέρες)

Τμήματα: Πρωινά και απογευματινά (δυνατότητα και για Σαββατοκύριακο).

Διάρκεια εξέτασης πιστοποίησης : 1 ώρα

Φορέας πιστοποίησης : Global Cert, η πιστοποίηση είναι διαπιστευμένη από το ΕΣΥΔ.

Κόστος ημερίδας: 105€ ( περιλαμβάνει και το κόστος πιστοποίησης).ESYD_p1
ESYD_p2