ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»

koinofelous-haraktira-dhmous

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»


2014-20-espa-banner

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» που τοποθετούνται στους Δήμους με 8μηνη απασχόληση, εκτός της εργασιακής εμπειρίας που αποκτούν, δικαιούνται να συμμετέχουν και σε πρόγραμμα κατάρτισης.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ που θα αποκτηθούν, αναγνωρισμένη από το Α.Σ.Ε.Π.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών το οποίο περιλαμβάνει 100 ώρες Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικisc Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες και 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης, και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Για να συμμετέχουν οι ωφελούμενοι στο πρόγραμμα κατάρτισης, πρέπει απαραίτητα να έχουν δηλώσει ότι θέλουν να συμμετέχουν σ’ αυτό, στον εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα προβλέπει ότι η κατάρτιση θα πραγματοποιείται κάθε μέρα, για 20 εργάσιμες μέρες, 6 ώρες ημερησίως. Όσοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα, κατά την διάρκεια της κατάρτισης δεν εργάζονται στο Δήμο.

Δικαίωμα να συμμετέχουν στα προγράμματα της AXXONPLUS έχουν οι ωφελούμενοι που απασχολούνται σε Δήμους και Περιφέρειες του νομού Αττικής.

Περισσότερες πληροφορίες 210 3802020 210 3810775

http://www.voucher.gov.gr/