ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Programmata-Gia-Etaireies

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα στην Axxonplus στοχεύουν στην εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού στις εξελίξεις της τεχνολογίας, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και κατ επέκταση της ανταγωνιστικότητας.

Είναι όλο και περισσότερο κατανοητό τόσο από τους φορείς του Ιδιωτικού τομέα όσο και από τους φορείς του Δημόσιου τομέα, ότι χωρίς επενδύσεις στην εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού συνδυαστικά με αναβάθμιση του εξοπλισμού, παράγονται χαμηλής στάθμης μη ανταγωνιστικά προϊόντα στην Βιομηχανία, στο Εμπόριο και στις Υπηρεσίες, με τα γνωστά αποτελέσματα.

Το τμήμα business courses της Axxonplus ασχολείται αποκλειστικά με το ανθρώπινο κεφάλαιο των εταιρειών. Μελετά σε συνεργασία με τον υπεύθυνο ανθρώπινων πόρων τις ανάγκες εκπαίδευσης και συντάσσει συγκεκριμένο σχέδιο εκπαίδευσης του προσωπικού. Παράλληλα φροντίζει, το κόστος της εκπαίδευσης να χρηματοδοτείται από ανάλογα προγράμματα όπως το ΛΑΕΚ 0.24 ώστε η επιβάρυνση της εταιρεία σας να είναι ελάχιστη μέχρι και μηδενική.

Οι δυνατότητες συνεργασίας είναι :

  • ‘Ενταξη των εργαζομένων στα εξειδικευμένα προγράμματα, στους χώρους της Axxonplus, όπως αυτά περιγράφονται στις σελίδες του site
  • Δημιουργία ιδιαίτερων προγραμμάτων βάσει των αναγκών της εταιρείας σας τα οποία μπορούν να πραγματοποιούνται είτε στην Axxonplus είτε στην έδρα σας.

Σε κάθε περίπτωση το αρμόδιο τμήμα της Axxonplus αναλαμβάνει τα διαδικαστικά που απαιτούνται για να χρηματοδοτηθούν, ώστε το κόστος της εκπαίδευσης να επιστραφεί στην εταιρεία σας.