Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων

Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας: Η ειδικότητα αποσκοπεί στη δημιουργία άριστα καταρτισμένων στελεχών που θα δραστηριοποιηθούν στο τομέα των επιχειρήσεων φιλοξενίας και εστίασης. Ο τεχνικός τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων φιλοξενίας είναι …

Read More