Πρόγραμμα ΔΥΠΑ για Πράσινη – Ψηφιακή Κατάρτιση Ανέργων

voucher-anergon-prasines ellada2-0-banner

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ:Κατά την καταχώρηση της αιτήσεώς σας στο πρόγραμμα Voucher 80.000 ανέργων για την αναβάθμιση δεξιοτήτων σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, σε περίπτωση που δεν βρίσκεται ένα από τα κάτωθι, εγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα της Axxon plus, σας προτείνουμε ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ αλλά και να προσπαθήσετε λίγο αργότερα.

 • Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πληροφορικής και Προστασίας από Ψηφιακές Απάτες
 • Προγραμματισμός Βάσεων Δεδομένων
 • Τεχνικός ΗΥ και Δικτύων
 • Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-COMMERCE)
 • Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής
 • Σύμβουλος Ελέγχου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
 • Προγραμματισμός Διαδικτυακών Εφαρμογών (HTML, CSS, JavaScript)
 • Προγραμματισμός Βάσεων Δεδομένων Advanced
 • Ειδικός στη Χρήση και ανάπτυξη λογισμικού
 • Βοηθός τεχνικού δικτύων και δεδομένων
 • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
 • Επιχειρηματικές Δεξιότητες για εκμετάλλευση των πράσινων ευκαιριών
 • Ειδικός Εφαρμογών ΑΠΕ για Ενεργειακές Ανάγκες Κτιρίων
 • Ειδικός στην χρήση τεχνικών και εργαλείων Social Media Marketing
 • Βασικές Δεξιότητες σε χρήση Η/Υ
 • Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Γραμματέας Διοίκησης

Εφόσον χρειάζεστε βοήθεια στην υποβολή είμαστε στη διάθεση σας για να σας βοηθήσουμε: 2103802020


Εγκρίθηκε από την ΔΗΜΌΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ (ΔΥΠΑ) η δράση με τίτλο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» , η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά την επιδοτούμενη κατάρτιση 80 χιλιάδων ανέργων με το επίδομα να φτάνει έως και τα 1000 ευρώ.

Η δράση «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Προγράμματα κατάρτισης

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης που αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων, συνολικής διάρκειας από 50 έως 200 ώρες. Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% του συνόλου των ωρών κάθε προγράμματος και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 35% σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Αντικείμενα κατάρτισης

Τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης αναφέρονται σε θεματικά αντικείμενα που θα καθοριστούν από την ΔΗΜΌΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ (ΔΥΠΑ) και αφορούν σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα του Μηχανισμού Διάγνωσης αναγκών.

Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων

Πριν από την έναρξη υλοποίησης κάθε προγράμματος κατάρτισης, θα πρέπει αποδεδειγμένα (μέσω της προσκόμισης σχετικής βεβαίωσης από φορέα πιστοποίησης) να εξασφαλίζεται η δυνατότητα συμμετοχής των ωφελουμένων του προγράμματος σε εξετάσεις πιστοποίησης από τουλάχιστον έναν φορέα πιστοποίησης.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας την ΔΗΜΌΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ (ΔΥΠΑ) , ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
 • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Η εκάστοτε πρόσκληση που θα δημοσιεύει η ΔΗΜΌΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ (ΔΥΠΑ) θα καθορίζει τις επιπλέον προϋποθέσεις συμμετοχής, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης.

Επιταγές κατάρτισης

Το έργο θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της παροχής Επιταγών Κατάρτισης (Vouchers) προς τους ωφελούμενους, οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω δημόσιας πρόσκλησης της ΔΗΜΌΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ (ΔΥΠΑ) . Οι ωφελούμενοι του έργου, δικαιούνται μια προσωπική επιταγή κατάρτισης, με την οποία αποκτούν τη δυνατότητα να καταρτιστούν σε συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο που επιλέγουν οι ίδιοι, κατά τη φάση της υποβολής αίτησης στην πρόσκληση, που θα εκδώσει η ΔΗΜΌΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ (ΔΥΠΑ) για συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης.

Εκπαιδευτικό επίδομα

Κάθε ωφελούμενος που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης, μη συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών.

Η Axxonplus συμμετέχει ως πάροχος κατάρτισης στη προαναφερόμενη δράση. Τα τελευταία τρία χρόνια είναι μεταξύ των πρώτων Πανελλαδικά παρόχων, που επιλέγουν οι ωφελούμενοι αντίστοιχων προγραμμάτων. Στο διάστημα αυτό, έχει πραγματοποιήσει παραπάνω από 100.000 ανθρωποώρες σε διάφορα αντικείμενα κατάρτισης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνήσουν με την γραμματεία στα τηλέφωνα 210 3802020 – 210 3810775 – 210 3810776 προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας:


Αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου