Προγράμματα για ανέργους

voucher-security-thumbnail

Νέο VOUCHER 5.000 ανέργων

Νέο VOUCHER 5.000 ανέργων, ηλικίας 18 έως 50 ετών (Τηλ. επικοινωνίας : 210 3802020) Δωρεάν επιδοτούμενο πρόγραμμα για απόκτηση άδειας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (SECURITY) για 5.000 ανέργους, ηλικίας 18 έως …

Read More
voucherKladoiAixmis

Voucher ανέργων 30-49 σε Κλάδους αιχμής – Νέα Αποτελέσματα

Ανήκετε στο 2ο επικαιροποιημένο μητρώο ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης: «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» σύμφωνα με τους …

Read More
voucher-prasines-480Χ480

Πρόγραμμα ΔΥΠΑ για Πράσινη – Ψηφιακή Κατάρτιση Ανέργων

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ): έως 1.000 ευρώ επίδομα για πράσινη-ψηφιακή κατάρτιση 80.000 ανέργων. Συμπληρώστε τη παρακάτω φόρμα και θα σας ενημερώσουμε άμεσα για την δυνατότητα ένταξής σας στα προγράμματα…

Read More

Προγράμματα για Εργαζομένους

EpidotoumeniProgrammaErgazomenon

Eπιδοτούμενο Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων για εργαζομένους

ΝΕΟ επιδοτούμενο Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης 150.000 εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της Οικονομίας, με έμφαση στις Ψηφιακές και Πράσινες δεξιότητες με ΕΠΙΔΟΜΑ έως και 400€ H δράση αφορά …

Read More
Φορτοεκφορτωτές-thumbnail

Κατάρτιση και Πιστοποίηση Φορτοεκφορτωτών – μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών

Η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίαςκαι Κοινωνικών Υποθέσεων (ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ), ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α) αναλαμβάνει την …

Read More
katartish36500thumbnail

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 36500 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΝΑΡΞΗ του προγράμματος ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) / συναφείς φορείς, …

Read More
KoinwfelhsErgasiaThumbnail

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα»

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» που τοποθετούνται στους Δήμους με 8μηνη απασχόληση, εκτός της εργασιακής εμπειρίας που αποκτούν, δικαιούνται να συμμετέχουν και σε πρόγραμμα …

Read More
KoinofelhsErgasiaTumbnail2

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Οι ωφελούμενοι …

Read More
VoucherSpriderThumbnail

Voucher πρώην εργαζομένων στα Sprider Stores

Βασικός σκοπός του έργου είναι η παροχή άμεσης, πολύπλευρης και ολοκληρωμένης επαγγελματικής και συμβουλευτικής υποστήριξης και η προώθηση στην απασχόληση ή/και την επιχειρηματικότητα 761 απολυμένων ατόμων της εταιρείας Sprider Stores A.E., …

Read More
VoucherMMEThumbnail

Voucher πρώην εργαζομένων στα ΜΜΕ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β1: Επαγγελματική κατάρτιση, με επιχορήγηση επιταγών κατάρτισης (training voucher) των απολυμένων ατόμων από 16 επιχειρήσεις της περιφέρειας Αττικής του κλάδου "Δραστηριότητες Προγραμματισμού και Ραδιοτηλεοπτικών Εκπομπών που συγχρηματοδοτείται από πόρους …

Read More