Επόπτης SECURITY – Αρχιφύλακας

epoptis-security-arxifilakas

Σε αυτό το σεμινάριο θα μάθετε:

Ο Επόπτης Ασφαλείας – Αρχιφύλακας είναι ο προϊστάμενος του Προσωπικού Ασφαλείας, ο οποίος καλείται να ελέγχει το Προσωπικό Ασφαλείας τόσο για την πιστή εκτέλεση των καθηκόντων του στο χώρο επιτήρησης όσο και για την εμφάνισή του (πληρότητα, κατάσταση της στολής).

Ο έλεγχος περιλαμβάνει την πληρότητα και λειτουργικότητα του εξοπλισμού, την κανονικότητα και ορθότητα των εγγραφών σε βιβλία/έντυπα, καθώς και την εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών μέχρι τη στιγμή του ελέγχου. Σκοπός του προγράμματος είναι να καταρτίσει το προσωπικό ασφαλείας, ώστε να προαχθεί και να είναι σε θέση να ασκεί καθήκοντα Επόπτη Ασφαλείας – Αρχιφύλακα.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη, καθορίζονται οι περιοχές που θα εποπτεύονται από τους Επόπτες / Αρχιφύλακες, οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν τις ακόλουθες ευθύνες:

 • Να μεριμνούν για την ασφάλεια των κλιμακίων της αρμοδιότητας τους.
 • Να εκτελούν πιστά τις εντολές και τις οδηγίες της Εταιρείας και ειδικότερα του Τομέα Ασφαλείας και των Προϊστάμενων Κλιμακίων.
 • Να συντάσσουν το πρόγραμμα του Προσωπικού Ασφαλείας που υπηρετεί στο κλιμάκιό τους και να το κοινοποιούν στην Εταιρεία.
 • Να κοινοποιούν εγγράφως στην Εταιρεία κάθε γεγονός ή τυχαίο συμβάν συντάσσοντας ειδική έκθεση.
 • Να κοινοποιούν εγγράφως στην Εταιρεία κάθε γεγονός ή τυχαίο συμβάν συντάσσοντας ειδική έκθεση.
 • Με εντολή του πελάτη ή του Τομέα Ασφαλείας, να πραγματοποιούν εφόδους και επιθεωρήσεις οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή νύχτας για την διαπίστωση της σωστής εκτέλεση των καθηκόντων του Προσωπικού Ασφαλείας.
 • Να τηρούν και να ενημερώνουν τα προβλεπόμενα από τις οδηγίες βιβλία και να εποπτεύουν την τήρηση των οδηγιών από το Προσωπικό Ασφαλείας σχετικά με τους επισκέπτες στις εγκαταστάσεις των πελατών και τον έλεγχο εισερχομένων και εξερχόμενων προσώπων, αυτοκινήτων και μεταφερομένων υλικών.
 • Να επιβλέπουν την ασφάλεια του προσωπικού του κλιμακίου και των επισκεπτών ή φιλοξενουμένων.
 • Να συνεργάζονται με τις Στρατιωτικές, Αστυνομικές και Πυροσβεστικές Αρχές, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.
 • Ο Επόπτης / Αρχιφύλακας ελέγχει την εμφάνιση και την κατάσταση του προσωπικού (πληρότητα, κατάσταση της στολής), την πληρότητα και λειτουργικότητα του εξοπλισμού, την κανονικότητα και ορθότητα των εγγραφών σε βιβλία/έντυπα καθώς και το αν έχουν εκτελεστεί όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες μέχρι τη στιγμή του ελέγχου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Νομοθετικό πλαίσιο
 • Ηγεσία – Διοίκηση προσωπικού
 • Δεξιότητες επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης
 • Επικοινωνία
 • Διαχείριση περιστατικών (απλών, σοβαρών, κρίσιμων, κρίσεων) – Κέντρα Λήψεως Σημάτων / Κέντρα Επιχειρήσεων
 • Καθήκοντα
 • Προφίλ
 • Αλφαβητάρι Αρχιφύλακα-Επόπτη (σε νομικό, επαγγελματικό και επιχειρησιακό επίπεδο)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο «Εποπτών Ασφαλείας – Αρχιφυλάκων» αναφέρεται σε διήμερη εκπαίδευση (12 διδακτικών ωρών) που διενεργείται μέσω e-learning (εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση) και περιλαμβάνει θεωρία και πρακτική μέσα από ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, αξιολόγηση, παιχνίδι ρόλων, προβολή βίντεο, παρουσιάσεων σε όλα τις θεματικές ενότητες που απαιτεί η συγκεκριμένη θέση στην ιεραρχία της ΙΕΠΥΑ.

Τo σεμινάριο 12 ωρών (2 ημέρες), μπορεί να πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις μας ή στις εγκαταστάσεις της εταιρείας σας, σε κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα. Επίσης μπορεί να υλοποιηθεί εξ αποστάσεως με ηλεκτρονική τάξη (ο καθένας από τον χώρο του με τον Η/Υ του).

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Το σεμινάριο υλοποιείται στο Κ.Δ.Β.Μ. από εκπαιδευτές – ειδικούς εισηγητές πιστοποιημένους από Ελληνικούς Κρατικούς Φορείς, πρώην στελέχη Σωμάτων Ασφάλειας, που διαθέτουν ανάλογη Πανεπιστημιακή εξειδίκευση, τεχνογνωσία, νομική κατάρτιση, εμπειρία και ικανότητα, με πολυετή προϋπηρεσία στο χώρο.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΗ ΦΟΡΕΑ

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης το ΚΔΒΜ χορηγεί Βεβαίωση Παρακολούθησης και προαιρετικά Πιστοποίηση από τον Βρετανικό Φορέα NOCN.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα τα οποία:

 • Είναι εργαζόμενοι σε Ι.Ε.Π.Υ.Α. με καθήκοντα Προϊσταμένων Ασφάλειας ή Αρχιφυλάκων και επιθυμούν την κατάρτιση ή επανακατάρτισή τους.
 • Είναι εργαζόμενοι σε Δημόσια ή Ιδιωτικά Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους με καθήκοντα Αρχιφύλακα και επιθυμούν την περαιτέρω αναβάθμιση των γνώσεων τους.
 • Είναι εργαζόμενοι σε Ι.Ε.Π.Υ.Α. ως απλό προσωπικό φύλαξης και προσδοκούν να διεκδικήσουν θέσεις Αρχιφυλάκων.
 • Είναι Φύλακες Μουσείων & Αρχαιολογικών σε Δημόσια ή Ιδιωτικά Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους και επιθυμούν να διεκδικήσουν θέσεις Αρχιφυλάκων.
 • Είναι καταρτιζόμενοι της ειδικότητας κατάρτισης «Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών» ή απόφοιτοι των ειδικοτήτων κατάρτισης (παλαιάς) «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας» και (νέας) «Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών».
 • Είναι καταρτιζόμενοι ή απόφοιτοι της ειδικότητας κατάρτισης (παλαιάς και νέας) «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων».
 • Στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας
 • Στελέχη Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Υποδομών
 • Προσωπικό Ασφαλείας Υποδομών Ζωτικής Σημασίας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., αεροδρομίων, λιμενικών εγκαταστάσεων κ.λπ.)
 • Προσωπικό Ασφαλείας Κρίσιμων Υποδομών και Υποδομών Ζωτικής Σημασίας
 • Εκπαιδευτές ΙΕΚ των ειδικοτήτων κατάρτισης «Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών», «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων», «Τεχνικός Δασικής Προστασίας», «Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας κ.λπ.»

ΣΤΟΧΟΙ

Το σεμινάριο στοχεύει στο να καταρτίσει τους Αρχιφύλακες – Επόπτες, ώστε:

α. Σε γνωστικό επίπεδο, να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για να ασκούν επιθεωρήσεις, έλεγχο, εποπτεία και καθοδήγηση στο υφιστάμενο προσωπικό Security των ΙΕΠΥΑ κατά την άσκηση των καθηκόντων του και ειδικότερα αναφορικά με:

 • Την εμφάνιση, παράσταση, συμπεριφορά του.
 • Την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του.
 • Την ορθή-πλήρη εφαρμογή των εφαρμοζόμενων μέτρων και την αποτελεσματικότητά τους.
 • Την καταλληλότητα και επάρκεια των χρησιμοποιούμενων τεχνικών μέσων.
 • Το νόμιμο εφοδιασμό και χρησιμοποίηση του ατομικού εξοπλισμού τους.
 • Τη σωστή χρήση των υπηρεσιακών βιβλίων.

β. Σε επίπεδο ικανοτήτων, στο να είναι ικανοί ώστε:

 • Να δίνουν τις απαραίτητες οδηγίες-εντολές στο προσωπικό.
 • Να αντιμετωπίζουν το προσωπικό, ως ομάδα, που θα τους αναγνωρίζει ως προϊσταμένους – ηγέτες της.
 • Να δίνουν λύσεις σε περιστατικά που δεν μπορεί το προσωπικό φύλαξης πλέον να διαχειριστεί.
 • Να έχουν ευχέρεια στην επικοινωνία τους.
 • Να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες που υπαγορεύει η θέση τους.

γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών, να μπορούν με ευχέρεια:

 • Να ευαισθητοποιούν επαγγελματικά το προσωπικό τους.
 • Να παρακινούν το προσωπικό στην αξιοπρεπή επαγγελματική εμφάνιση, παράσταση, συμπεριφορά.
 • Να παροτρύνουν στην σωστή χρήση του τεχνολογικού εξοπλισμού και των υπηρεσιακών βιβλίων.
 • Να ενθαρρύνουν το προσωπικό για επικοινωνία με την ιεραρχία και τους αρμόδιους Φορείς.
 • Να κατανοούν την ανάγκη και να ενεργούν άμεσα.
 • Να εξηγούν τη θέση και την ευθύνη της ΙΕΠΥΑ απέναντι στον πελάτη.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής καταβάλλεται κατά την εγγραφή. Η καταβολή γίνεται με μετρητά, ή τραπεζική κατάθεση, ή πιστωτική κάρτα. Δίνεται η δυνατότητα έκπτωσης για έγκαιρη εγγραφή.

ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Κ.Δ.Β.Μ. Axxon plus διατηρεί επαφές με πολλές και σημαντικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό διασυνδέουμε τους αποφοίτους μας με σκοπό την εύρεση της καλύτερης δυνατής θέσης εργασίας.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ SECURITY

 • D. SECURITY
 • ATLAS SECURITY SERVICES
 • BLOCK SECURITY
 • Brink’s Hellas
 • CARE SECURITY
 • DGS SECURITY
 • DIVICO Security
 • EUROGUARD
 • Express Security
 • Falcon Security
 • G4S
 • Global Protection Security
 • Globity Services
 • GROUP 1 SECURITY
 • GSS GROUP SECURITY SYSTEMS
 • GTS SECURITY SOLUTIONS
 • HLS-SECURITY
 • INTERSTAR Security
 • Iron Guard Protection
 • ISM SECURITY
 • KDS SECURITY
 • Kolossos Security
 • MEGA GROUP SECURITY
 • MEGA GUARD
 • More Security LTD
 • Personal Security
 • Planet Security
 • PROFESSIONAL SECURITY SERVICES
 • Puma Security
 • Scorpios Security
 • Spartan Security
 • SPS security
 • SSU
 • Starguard
 • TARGET SECURITY
 • United Security
 • VIP’S SECURITY
 • WorldSecurity
 • ΚΟΡΖ SECURITY
 • ΤΕΚΚΑΙ SECURITY
 • ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ SECURITY
 • ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ GROUP SECURITY

Επισημάνσεις:

Hμερομηνία έναρξης σεμιναρίου

Επικοινωνήστε μαζί μας

ή καλέστε στο 2103306030


Διάρκεια σεμιναρίου:
12 (διδακτικές) ώρες

Κόστος σεμιναρίου:
100€ (για ομαδικές εγγραφές 80€)

Τόπος διεξαγωγής σεμιναρίου:
Σόλωνος 108, Αθήνα, 10681


Σημείωση: Στα προαναφερόμενα δίδακτρα περιλαμβάνονται όλες παροχές που περιγράφονται στις ενότητες του προγράμματος. Σε καμιά περίπτωση δεν υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις.

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας:


Αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου