ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα»

koinofelous-haraktira

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» που τοποθετούνται στους Δήμους με 8μηνη απασχόληση, εκτός της εργασιακής εμπειρίας που αποκτούν, δικαιούνται να συμμετέχουν και σε πρόγραμμα κατάρτισης.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ που θα αποκτηθούν.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών το οποίο περιλαμβάνει 100 ώρες Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικisc Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες και 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης, και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Η Axxonplus είναι αναγνωρισμένος Πάροχος Κατάρτισης της συγκεκριμένης δράσης για τους ωφελούμενους που έχουν τοποθετηθεί στους Δήμους ΑΘΗΝΩΝ, ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΒΥΡΩΝΑ, ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Για να συμμετέχουν οι ωφελούμενοι στο πρόγραμμα κατάρτισης πρέπει απαραίτητα να δηλώσουν ότι θέλουν να συμμετέχουν σ αυτό, στον εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ. Πριν την έναρξη του προγράμματος.


Περισσότερες πληροφορίες 210 3802020 Κα Χαμηλοθώρη, Κα Λακίδου