Τεχνικός-Εφαρμογών-Πληροφορικής

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/ Web designer – Developer/ Video Games)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας: H αξιοποίηση της τεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα αυτής που έχει σχέση με τις διαδραστικές εφαρμογές και τις τεχνολογίες διαδικτύου προσφέρει πολλές ευκαιρίες αποκατάστασης των διπλωματούχων, οι οποίοι …

Read More