Βοηθός-Φυσικοθεραπείας

Βοηθός Φυσικοθεραπείας

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας: Οι κάτοχοι διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα «Βοηθός Φυσικοθεραπείας» έχουν πιστοποιήσει τις απαραίτητες επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες με τις οποίες είναι πλήρως καταρτισμένοι για να ανταποκριθούν στα …

Read More
Βοηθός-Βρεφονηπιοκόμων

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας: Ο κάτοχος διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» έχει πιστοποιήσει τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε κέντρα προσχολικής αγωγής (βρεφονηπιακούς σταθμούς) …

Read More
Βοηθός-Οδοντικής-Τεχνολογίας

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας: Ο Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας, με βάση τις θεωρητικές και εργαστηριακές γνώσεις που αποκτά, δύναται σε συνεργασία με τον οδοντοτεχνίτη να οργανώσει το εργαστήριο, να προμηθεύεται τα υλικά …

Read More
Βοηθός-Νοσηλευτικής-Χειρουργείου

Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας: Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» των ΙΕΚ, έχει λάβει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε ό,τι αφορά τις βασικές νοσηλευτικές πράξεις, οι οποίες …

Read More