Τομέα-της-Ναυτιλίας

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας: O απόφοιτος των ΙΕΚ ειδικότητας «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας» με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, εφαρμόζει …

Read More