Είσαι επιτυχών του VOUCHER 30.000 ανέργων της ΔΥΠΑ για την αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανακατάρτισης

σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες; Έχεις ΚΑΥΑΣ ; Έλα στην AxxonPlus!

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στους επιτυχόντες. 

Voucher AxxonPlus

Ανακοινώθηκαν τα Αποτελέσματα του Επιδοτούμενου Προγράμματος Ανέργων. Έχεις ΚΑΥΑΣ; Συμπλήρωσε την φόρμα με τα στοιχεία επικοινωνίας σου που θα βρείς παρακάτω και εντάξου ΑΜΕΣΑ σε τμήμα κατάρτισης

👉 Το Μητρώο Ωφελούμενων είναι διαθέσιμο εδώ

Με την ανάρτηση του μητρώου επιτυχόντων και εφόσον ο ΚΑΥΑΣ σας συμπεριλαμβάνεται σε αυτό, επιλέξτε τo ΚΔΒΜ AXXON PLUS για άμεση έναρξη της κατάρτισής σας.

Εκπαιδευτικό επίδομα

Κάθε ωφελούμενος που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης, μη συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών.

Η Axxonplus συμμετέχει ως πάροχος κατάρτισης στη προαναφερόμενη δράση. Τα τελευταία τρία χρόνια είναι μεταξύ των πρώτων Πανελλαδικά  παρόχων, που επιλέγουν οι ωφελούμενοι αντίστοιχων προγραμμάτων. Στο διάστημα αυτό, έχει πραγματοποιήσει παραπάνω από 100.000 ανθρωποώρες σε διάφορα αντικείμενα κατάρτισης.

Νέο VOUCHER 5.000 ανέργων, ηλικίας 18 έως 50 ετών

Δωρεάν επιδοτούμενο πρόγραμμα για απόκτηση άδειας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (SECURITY) για 5.000 ανέργους, ηλικίας 18 έως 50 ετών

 

«Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας με παροχή πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων” στο πλαίσιο του έργου “Προγράμματα κατάρτισης σε βασικές και ψηφιακές δεξιότητες και σε δεξιότητες σε κλάδους αιχμής».

 

Περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση στην ειδικότητα: Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας.

 • Εκπαιδευτικό Επίδομα: 525€
 • Υλοποίηση προγράμματος: εξ αποστάσεως
 • Διάρκεια του προγράμματος: 105 ώρες
 • Δωρεάν απόκτηση πιστοποίησης από ΕΟΠΠΕΠ και ΚΕΜΕΑ
 • Ηλικίες: 18 έως 50 ετών
 • Απαραίτητη προϋπόθεση: κάρτας ανεργίας
 • Απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Η δράση «Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας με παροχή πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Συμπληρώστε τη παρακάτω φόρμα και θα σας ενημερώσουμε άμεσα για τη δυνατότητα ένταξής σας στα προγράμματα.

Voucher ανέργων 30-49 σε Κλάδους αιχμής – Νέα Αποτελέσματα

Ανήκετε στο 2ο επικαιροποιημένο μητρώο ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης: «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» σύμφωνα με τους όρους της αριθ. 1/2020 Πρόσκλησης;

Καλέστε για πληροφορίες: 210 3802020  –   210 3810776

Αντικείμενο της πράξης:

Αποτελεί η παροχή σε 20.000 άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών, υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε κλάδους αιχμής της οικονομίας.

Σκοπός της δράσης:

Η ενίσχυση της προοπτικής μετάβασης των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας και της ανταπόκρισής τους στις σύγχρονες απαιτήσεις κλάδων της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης, όπως είναι οι κλάδοι μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών, αισθητικής και άλλων συναφών επαγγελμάτων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει :

 • Eπαγγελματική συμβουλευτική (4 συνεδρίες)
 • Θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 200 ωρών.
 • Απόκτηση Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στο αντικείμενο κατάρτισης.
 • Πρακτική άσκηση και απόκτηση εργασιακής εμπειρίας συνολικής διάρκειας 380 ωρών.
 • Συνολικό Εκπαιδευτικό επίδομα 2.520 €

 

Αντικείμενα κατάρτισης:

Οι ωφελούμενοι θα καταρτιστούν και θα πιστοποιηθούν στους τομείς τεχνικών επαγγελμάτων:

 • Μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών
 • Υγείας – πρόνοιας
 • Τουρισμού και επισιτισμού
 • Οι ακριβείς ειδικότητες κάθε κλάδου είναι οι εξής:

 

 1. ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Επιλέξιμες ειδικότητες

α) Τεχνικός-συντηρητής αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου

β) Εργασίες Μόνωσης

γ) Οικοδομικές Εργασίες-Εργασίες Κατασκευαστικού κλάδου

 

 1. ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Επιλέξιμες ειδικότητες

α) Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου-ψυχολογική στήριξη-δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)

β) Επαγγελματίας Καθαριστής

γ) Λινοθηκάριος

δ) Οροφοκόμος

 

 1. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ / ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ

Επιλέξιμες ειδικότητες

α) Σερβιτόρος

β) Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείου

γ) Υπάλληλος τουριστικού γραφείου

δ) Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο χώρο της εργασίας

 

Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί με τη δια ζώσης μέθοδο με φυσική παρουσία. Μετά τη θεωρητική κατάρτιση θα ακολουθήσει η πρακτική άσκηση σε εταιρίες με προοπτική μελλοντικής απασχόλησης.

Συμπληρώστε τη παρακάτω φόρμα και θα σας ενημερώσουμε άμεσα για τη δυνατότητα ένταξής σας στα προγράμματα. 

Training voucher (Σύστημα Επιταγών Κατάρτισης)

Στην παρούσα  σελίδα  αναρτώνται Προσκλήσεις/Προκηρύξεις οι οποίες υλοποιούνται με το Σύστημα Επιταγών Κατάρτισης (Training Voucher) όπως αυτό ορίζεται στο «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης», (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011). Το Training Voucher αφορά στη λειτουργία ενός συστήματος παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης που προσφέρει τη δυνατότητα στους  ωφελούμενους να λαμβάνουν υπηρεσίες κατάρτισης από πιστοποιημένους Παρόχους, ένας των σημαντικότερων είναι η AXXON PLUS. Η χρήση του ανωτέρω μοντέλου παροχής υπηρεσιών δίνει δυνατότητα στους ωφελούμενους να επιλέγουν οι ίδιοι την υπηρεσία και τον Πάροχο κατάρτισης.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε ανέργους με ενεργή κάρτα ανεργίας διαφορετικών ηλικιών και αντικειμένου κατάρτισης ανάλογα με τις ανάγκες της οικονομίας. Περιλαμβάνουν συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση των γνώσεων. Οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων αυτών λαμβάνουν αμοιβή για την συμμετοχή τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2022

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 18/3/2022. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΑΣ!

Στις 18/2/22  ανακοινώθηκε η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΑΕΔ Νο 2/2022 και ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» .

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έχουν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι από 18 ετών και πάνω.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση δεν έχουν οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις υπ’ αρ. 9/2017, 16/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018, 3/2019 και 4/2020 Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους λήγει στις 18 Μαρτίου και γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr ( https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera ).

Επίσης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τοποθέτηση για  συνολικό χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών καθώς επίσης και θεωρητική κατάρτιση 120 έως 150 ωρών, ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο που θα επιλέξει ο ωφελούμενος, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Το ΚΔΒΜ AXXON PLUS θα είναι πάροχος κατάρτισης για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ 2022 και αναλαμβάνει τη συμπλήρωση της αίτησής σας με τη σύμφωνη γνώμη σας.

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας ΑΜΕΣΑ συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας ή καλέστε μας για ραντεβού στο 210 3802020, 210 3810775, 210 3810776

Συμπληρώστε τη παρακάτω φόρμα και θα σας ενημερώσουμε άμεσα για την δυνατότητα ένταξής σας στα προγράμματα. (Για σωστή ενημέρωση, η συμπλήρωση όλων των στοιχείων είναι σημαντική.)

//

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανήκετε στο επικαιροποιημένο μητρώο ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης: «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» σύμφωνα με τους όρους της αριθ. 1/2020 Πρόσκλησης, το οποίο περιλαμβάνει τους Πίνακες ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ και ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ;

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης AXXON PLUS είναι εγκεκριμένος πάροχος κατάρτισης για τους ωφελούμενους του προγράμματος, κατοίκους των περιοχών:

 • Κεντρικός Τομέας: Αθηναίων, Ζωγράφου, Γαλατσίου, Δάφνης, Βύρωνος, Ηλιουπόλεως, Καισαριανής, Ν. Φιλαδέλφεια
 • Νότιος Τομέας: Καλλιθέα, Μοσχάτο, Νέα Σμύρνη, Αγιος Δημήτριος, Π. Φάλληρο, Γλυφάδα

Άριστη κατάρτιση, πρακτική άσκηση σε επώνυμες εταιρίες

Επικοινωνήστε άμεσα

Αθήνα:  Σόλωνος 108 (πλησίον μετρό Πανεπιστήμιο)

Νέα Σμύρνη: Ελ. Βενιζέλου 128, Στάση Τραμ Μηδείας Μυκάλης

Τηλ. 210 3802020  –  210 3810776

Συμπληρώστε τη παρακάτω φόρμα και θα σας ενημερώσουμε άμεσα για την δυνατότητα ένταξής σας στα προγράμματα. (Για σωστή ενημέρωση, η συμπλήρωση όλων των στοιχείων είναι σημαντική.)

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Eπιδοτούμενο Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων για εργαζομένους

ΝΕΟ επιδοτούμενο Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης 150.000 εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της Οικονομίας, με έμφαση στις Ψηφιακές και Πράσινες δεξιότητες με ΕΠΙΔΟΜΑ έως και 400€ H δράση αφορά …

Νέο VOUCHER 5.000 ανέργων, ηλικίας 18 έως 50 ετών (Τηλ. επικοινωνίας : 210 3802020) Δωρεάν επιδοτούμενο πρόγραμμα για απόκτηση άδειας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (SECURITY) για 5.000 ανέργους, ηλικίας 18 έως …

Πρόγραμμα ΔΥΠΑ για Πράσινη – Ψηφιακή Κατάρτιση Ανέργων

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ): έως 1.000 ευρώ επίδομα για πράσινη-ψηφιακή κατάρτιση 80.000 ανέργων  ?????? ????? ???? Συμπληρώστε τη παρακάτω φόρμα και θα σας ενημερώσουμε άμεσα για την δυνατότητα ένταξής σας στα προγράμματα. …

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας 2022

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 18/3/2022. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΑΣ! Στις 18/2/22  ανακοινώθηκε η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΑΕΔ Νο 2/2022 και ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Προώθηση …

Voucher Ανέργων Ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες

Πληροφορίες: 210 3802020  - 210 3810776 Αφορά παροχή υπηρεσιών  συμβουλευτικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών. Μέσω της πράξης αυτής παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης …

Υλοποιηθέντα Προγράμματα

Eπιδοτούμενο Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων για εργαζομένους

ΝΕΟ επιδοτούμενο Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης 150.000 εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της Οικονομίας, με έμφαση στις Ψηφιακές και Πράσινες δεξιότητες με ΕΠΙΔΟΜΑ έως και 400€ H δράση αφορά …

Νέο VOUCHER 5.000 ανέργων, ηλικίας 18 έως 50 ετών (Τηλ. επικοινωνίας : 210 3802020) Δωρεάν επιδοτούμενο πρόγραμμα για απόκτηση άδειας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (SECURITY) για 5.000 ανέργους, ηλικίας 18 έως …

Voucher ανέργων 30-49 σε Κλάδους αιχμής – Νέα Αποτελέσματα

Ανήκετε στο 2ο επικαιροποιημένο μητρώο ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης: «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» σύμφωνα με τους …

Πρόγραμμα ΔΥΠΑ για Πράσινη – Ψηφιακή Κατάρτιση Ανέργων

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ): έως 1.000 ευρώ επίδομα για πράσινη-ψηφιακή κατάρτιση 80.000 ανέργων  ?????? ????? ???? Συμπληρώστε τη παρακάτω φόρμα και θα σας ενημερώσουμε άμεσα για την δυνατότητα ένταξής σας στα προγράμματα. …

Κατάρτιση και Πιστοποίηση Φορτοεκφορτωτών – μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών

Η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίαςκαι Κοινωνικών Υποθέσεων (ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ), ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α) αναλαμβάνει την …

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 36500 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΝΑΡΞΗ του προγράμματος ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) / συναφείς φορείς, …

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   Οι ωφελούμενοι …

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα»

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» που τοποθετούνται στους Δήμους με 8μηνη απασχόληση, εκτός της εργασιακής εμπειρίας που αποκτούν, δικαιούνται να συμμετέχουν και σε πρόγραμμα …

Voucher πρώην εργαζομένων στα Sprider Stores

Βασικός σκοπός του έργου είναι η παροχή άμεσης, πολύπλευρης και ολοκληρωμένης επαγγελματικής και συμβουλευτικής υποστήριξης και η προώθηση στην απασχόληση ή/και την επιχειρηματικότητα 761 απολυμένων ατόμων της εταιρείας Sprider Stores A.E., …

Voucher πρώην εργαζομένων στα ΜΜΕ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β1: Επαγγελματική κατάρτιση, με επιχορήγηση επιταγών κατάρτισης (training voucher) των απολυμένων ατόμων από 16 επιχειρήσεις της περιφέρειας Αττικής του κλάδου "Δραστηριότητες Προγραμματισμού και Ραδιοτηλεοπτικών Εκπομπών που συγχρηματοδοτείται από πόρους …

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ΟΑΕΔ: έως 1000 ευρώ επίδομα για πράσινη-ψηφιακή κατάρτιση 80.000 ανέργων

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για Πράσινη - Ψηφιακή Κατάρτιση Ανέργων
Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για Πράσινη – Ψηφιακή Κατάρτιση Ανέργων

 

Εγκρίθηκε από τον ΟΑΕΔ η δράση με τίτλο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά την επιδοτούμενη κατάρτιση 80 χιλιάδων ανέργων με το επίδομα να φτάνει έως και τα 1000 ευρώ.

 

Προγράμματα κατάρτισης

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης που αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων, συνολικής διάρκειας από 50 έως 200 ώρες. Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% του συνόλου των ωρών κάθε προγράμματος και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 35% σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

 

Αντικείμενα κατάρτισης

Τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης αναφέρονται σε θεματικά αντικείμενα που θα καθοριστούν από τον ΟΑΕΔ και αφορούν σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα του Μηχανισμού Διάγνωσης αναγκών.

 

Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων

Πριν από την έναρξη υλοποίησης κάθε προγράμματος κατάρτισης, θα πρέπει αποδεδειγμένα (μέσω της προσκόμισης σχετικής βεβαίωσης από φορέα πιστοποίησης) να εξασφαλίζεται η δυνατότητα συμμετοχής των ωφελουμένων του προγράμματος σε εξετάσεις πιστοποίησης από τουλάχιστον έναν φορέα πιστοποίησης.

 

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 2. Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
 3. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Η εκάστοτε πρόσκληση που θα δημοσιεύει ο ΟΑΕΔ θα καθορίζει τις επιπλέον προϋποθέσεις συμμετοχής, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης.

 

Επιταγές κατάρτισης

Το έργο θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της παροχής Επιταγών Κατάρτισης (Vouchers) προς τους ωφελούμενους, οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ. Οι ωφελούμενοι του έργου, δικαιούνται μια προσωπική επιταγή κατάρτισης, με την οποία αποκτούν τη δυνατότητα να καταρτιστούν σε συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο που επιλέγουν οι ίδιοι, κατά τη φάση της υποβολής αίτησης στην πρόσκληση, που θα εκδώσει ο ΟΑΕΔ για συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης.

 

Εκπαιδευτικό επίδομα

Κάθε ωφελούμενος που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης, μη συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών.

Η Axxonplus συμμετέχει ως πάροχος κατάρτισης στη προαναφερόμενη δράση. Τα τελευταία τρία χρόνια είναι μεταξύ των πρώτων Πανελλαδικά  παρόχων, που επιλέγουν οι ωφελούμενοι αντίστοιχων προγραμμάτων. Στο διάστημα αυτό, έχει πραγματοποιήσει παραπάνω από 100.000 ανθρωποώρες σε διάφορα αντικείμενα κατάρτισης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνήσουν με την γραμματεία στα τηλέφωνα 210 3802020 – 210 3810775 – 210 3810776 προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Συμπληρώστε τη παρακάτω φόρμα και θα σας ενημερώσουμε άμεσα για την δυνατότητα ένταξής σας στα προγράμματα. (Για σωστή ενημέρωση, η συμπλήρωση όλων των στοιχείων είναι σημαντική.)

Νέο VOUCHER 5.000 ανέργων, ηλικίας 18 έως 50 ετών

Δωρεάν επιδοτούμενο πρόγραμμα για απόκτηση άδειας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (SECURITY) για 5.000 ανέργους, ηλικίας 18 έως 50 ετών

Περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση στην ειδικότητα: Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας.

 • Εκπαιδευτικό Επίδομα: 525€
 • Υλοποίηση προγράμματος: εξ αποστάσεως
 • Διάρκεια του προγράμματος: 105 ώρες
 • Δωρεάν απόκτηση πιστοποίησης από ΕΟΠΠΕΠ και ΚΕΜΕΑ
 • Ηλικίες: 18 έως 50 ετών
 • Απαραίτητη προϋπόθεση: κάρτας ανεργίας
 • Απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να ενημερωθείτε για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα:

 • Επώνυμο
 • Όνομα
 • Ημερομηνία Γέννησης (HH/MM/EEEE)
 • Πόλη κατοικίας
 • Κινητό Τηλέφωνο
 • Email

Συμπληρώστε τη παρακάτω φόρμα και θα σας ενημερώσουμε άμεσα για τη δυνατότητα ένταξής σας στα προγράμματα. 

Νέο VOUCHER 5.000 ανέργων, ηλικίας 18 έως 50 ετών

Δωρεάν επιδοτούμενο πρόγραμμα για απόκτηση άδειας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (SECURITY) για 5.000 ανέργους, ηλικίας 18 έως 50 ετών

Περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση στην ειδικότητα: Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας.

 • Εκπαιδευτικό Επίδομα: 525€
 • Υλοποίηση προγράμματος: εξ αποστάσεως
 • Διάρκεια του προγράμματος: 105 ώρες
 • Δωρεάν απόκτηση πιστοποίησης από ΕΟΠΠΕΠ και ΚΕΜΕΑ
 • Ηλικίες: 18 έως 50 ετών
 • Απαραίτητη προϋπόθεση: κάρτας ανεργίας
 • Απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να ενημερωθείτε για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα:

 • Επώνυμο
 • Όνομα
 • Ημερομηνία Γέννησης (HH/MM/EEEE)
 • Πόλη κατοικίας
 • Κινητό Τηλέφωνο
 • Email

Συμπληρώστε τη παρακάτω φόρμα και θα σας ενημερώσουμε άμεσα για τη δυνατότητα ένταξής σας στα προγράμματα. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.