Νέο επιδοτούμενο Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης 150.000 εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της Οικονομίας, με έμφαση στις Ψηφιακές και Πράσινες δεξιότητες με ΕΠΙΔΟΜΑ έως 1.000€!

 

H δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών σε 150.000 εργαζόμενους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

Η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης

 

Ωφελούμενοι – Δικαίωμα συμμετοχής

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου προβλέπεται να καταρτισθούν έως 150.000 εργαζόμενοι. Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση  έχουν εργαζόμενοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Να είναι εργαζόμενοι
 • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
 • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

 

Αντικείμενα κατάρτισης

Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ πληθώρας προγραμμάτων κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων μεγάλων εταιρειών πληροφορικής με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

 

Η δράση περιλαμβάνει

 • Κατάρτιση διάρκειας 50-200 ωρών σε 150.000 εργαζομένους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων
 • Πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων προϊοντικών πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες

 

Μέθοδος Υλοποίησης

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% του συνόλου των ωρών κάθε προγράμματος και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 35% σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 

Διάρκεια προγραμμάτων

Η διάρκεια των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης είναι από 50 έως 200 ώρες

 

Εκπαιδευτικό επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι ως 1.000€  (5 €/ώρα κατάρτισης μικτά).

 

Το ΚΔΒΜ AXXON plus θα συμμετέχει ως πάροχος κατάρτισης στην δράση «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)»,  η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Τα τελευταία τρία χρόνια η AXXON plus είναι μεταξύ των πρώτων Πανελλαδικά  παρόχων, που επιλέγουν οι ωφελούμενοι αντίστοιχων προγραμμάτων. Στο διάστημα αυτό, έχει πραγματοποιήσει παραπάνω από 100.000 ανθρωποώρες σε διάφορα αντικείμενα κατάρτισης.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα σας ενημερώσουμε άμεσα για την δυνατότητα ένταξής σας στο πρόγραμμα (Για σωστή ενημέρωση, η συμπλήρωση όλων των στοιχείων είναι σημαντική.)

 

//

«ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ».

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α ΕΩΣ ΤΙΣ 22/04/20 ΚΑΙ ΩΡΑ  23:59
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β ΕΩΣ ΤΙΣ 25/04/20 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 31/05/20

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

ΑΝ Ο ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α

ΒΗΜΑ 1

 1. Να συμπληρώσει και να υποβάλει ο ίδιος σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτει, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr), τη φόρμα «Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής» . Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερόμενων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής. Σημειώνεται ότι η «Ηλεκτρονική Αίτηση συμμετοχής επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ).

 

 1. Να συμπληρώσει τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN, Τράπεζα), στον οποίο και θα καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης.

 

 1. Να επιβεβαιώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του και να συμπληρώσει υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

 

 1. Να επιλέξει το αντικείμενο κατάρτισης που επιθυμεί μεταξύ των δέκα προτεινόμενων αντικειμένων

 

 1. Να αποθηκεύσετε το αποδεικτικό κατάθεσης που παράγει η Εργάνη.

 

ΒΗΜΑ 2

 • Κατεβάστε την εξουσιοδότηση πατώντας  ΕΔΩ 

 

  • Στείλτε την εξουσιοδότηση μαζί με το αρχείο κατάθεσης που παράγει η Εργάνη στο e-mail info@axxonplus.gr για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας. Πριν την υποβολή του mail, συμπληρώστε στο θέμα το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας.

 

Καλέστε για βοήθεια = πληροφορίες στα τηλ. 2103306030

 

ΑΝ Ο ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ AXXONPLUS

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β

 

Προκειμένου να εξουσιοδοτηθεί η AXXONPLUS να υποβάλει την αίτηση, στέλνετε  τα παρακάτω στοιχεία :

 

 1. το ΑΦΜ του ωφελουμένου, το επώνυμο, το όνομα και το κύριο ΚΑΔ που είναι ήδη ενταγμένος. Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης θα αναλαμβάνει τη διασταύρωση των στοιχείων.

 

 1. στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN, Τράπεζας), στον οποίο και θα καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης

.

 1. στοιχεία επικοινωνίας του και να συμπληρώσει υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

 

 1. Να υποβάλλει το αντικείμενο κατάρτισης που ο ωφελούμενος επιθυμεί μεταξύ των δέκα προτεινόμενων αντικειμένων.

 

Η AXXONPLUS θα  διαφυλάξει το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής , το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της, κατά τα ως άνω αναφερόμενα.

 

Θα χρησιμοποιήσει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) προκειμένου να προβεί απευθείας στην ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης.

 

 

Στείλτε την εξουσιοδότηση μαζί με τα  δικαιολογητικά όπως περιγράφονται σ’ αυτή στο e-mail info@axxonplus.gr για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας.

 

Καλέστε για βοήθεια = πληροφορίες στα τηλ. 2103306030

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

H Axxonplus  στα πλαίσια της Δράσης με  τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» θα χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.ΤΚ) https://iclasscloud.com της ΤΑΛΙΣ ΑΕ προκειμένου να υλοποιήσει την κατάρτιση στις παρακάτω ενότητες.

 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO) 
 2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί 
 3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία o Η εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στο Ίντερνετ 
 4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου 
 5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη o Βασικές λειτουργίες σύγχρονων Ψηφιακών Εφαρμογών Τ.Π.Ε. 
 6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
 7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία 
 8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον 
 9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας 
 10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Marketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές 

 Σκοπός της δράσης είναι να επιτευχθεί βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων, η προσαρμογή των επιστημονικών κλάδων στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και η απόκτηση τεχνογνωσίας σε ειδικότερα θέματα που άπτονται των επιμέρους επαγγελματικών γνώσεων ανά κλάδο, προκειμένου να αντεπεξέλθουν αποτελεσματικότερα στις σύγχρονες ανάγκες του ραγδαία εξελισσόμενου ψηφιακού περιβάλλοντος. Οι συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες θα τύχουν άμεσης υποστήριξης λόγω της μείωσης της επαγγελματικής τους ύλης που προκλήθηκε από την πανδημία του COVID-19. 

 

 

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) που περιλαμβάνει: 

 1. υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 100 διδακτικών ωρών θεωρητικού μέρους αποκλειστικά διαμέσου ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, βασισμένο σε σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους, καθώς και 

 1.   πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς, η οποία    χορηγείται κατόπιν εξετάσεων, που διεξάγονται μετά από την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ανωτέρω προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης.

 

 Οι δικαιούχοι συμμετέχοντες στη Δράση δικαιούνται προσωπική «Επιταγή κατάρτισης». 

Μέσω της «Επιταγής κατάρτισης», ο δικαιούχος θα έχει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης και, κατόπιν επιλογής του, πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης. 

Επιπλέον, κάθε ωφελούμενος: 

α) με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης η οποία λόγω της εισόδου του στο πρόγραμμα κατάρτισης, δικαιούται να λάβει προκαταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους 400€

 β) με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, ανεξαρτήτως της συμμετοχής στις συνδεόμενες με αυτό υπηρεσίες πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δικαιούται να λάβει το υπόλοιπο εκπαιδευτικό επίδομα, ύψους 200€. 

Το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος είναι 600€, το οποίο είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο ενώ η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων είναι προαιρετική, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες.

Η διαδικασία χρονικά έχει ως εξής :

 1.  Από τις 9/4/2020 κάθε ωφελούμενος πρέπει να υποβάλει αίτηση να ενταχθεί στο   πρόγραμμα. Κατάθεση των δικαιολογητικών στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ με τους κωδικούς του taxis.net
 2. Εναλλακτικά προς αποφυγή λαθών μπορείτε να μας στείλετε με e-mail  φωτοαντίγραφα: 

α) Εξουσιοδότηση όπου θα αναφέρεται και το πρόγραμμα που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε (υπάρχει έντυπο παρακάτω) 

β) φωτοτυπία ταυτότητας 

γ) φωτοαντίγραφο με το  ΙΒΑΝ του λογαριασμού σας 

δ)φωτοαντίγραφο με  εκτύπωση από το taxis.net  με τα ενεργά KΑΔ

 1. Με την υποβολή της αίτησης μετά από 3-4 μέρες θα κατατεθεί στο λογαριασμό  σας η προκαταβολή των 400€
 2. Από τις 20/4/2020 μέχρι 30/4/2020 πρέπει να υλοποιηθεί η κατάρτιση στο αντικείμενο που έχετε επιλέξει. Η κατάρτιση είναι ασύγχρονη, μπορείτε να παρακολουθείτε από το σπίτι το πρόγραμμα όποια ώρα επιθυμείτε.
 3. Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης θα κατατεθεί στον λογαριασμό σας το  υπόλοιπο της αμοιβής ήτοι 200€

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO) 
 • Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO) (Γενικές διατάξεις, Ευρωπαϊκό και Εθνικό νομικό πλαίσιο/Αρχές επεξεργασίας δεδομένων/Υπεύθυνοι επεξεργασίας και Εκτελούντες την επεξεργασία/Μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες/διεθνείς οργανισμούς/Ανεξάρτητες αρχές επίβλεψης/Ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας /Ηγεσία συμμόρφωση και πρότυπα )
 • Βασικές Έννοιες Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής 
 • Παρουσίαση και ανάλυση Βασικών Θεμάτων Δικτύων 
 • Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφορικής, παραδείγματα και εφαρμογές 
 • Αυθεντικοποίηση & Κρυπτογράφηση συστημάτων πληροφορικής 
 • Ασφάλεια Εφαρμογών, Συστημάτων & Δεδομένων 
 • Διαδικτυακή συνεργασία. 
 1. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί 
 • Ψηφιακή Υπογραφή, έκδοση, διαδικασίες και ασφάλεια 
 • Νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων, Βασικοί Ορισμοί Του Ν. 4412/2016 
 • Σημαντικές Πλευρές Και Καινοτομίες Του Ν. 4412/2016 
 • Ανάθεση Δημοσίων Έργων, Εκτέλεση Δημοσίων Έργων 
 • Έννομη Προστασία Κατά Τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων 
 • Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί, Προετοιμασία για τη Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών 
 • Τρόπος Και Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών 
 • Διαχείριση Εκτέλεσης Έργου, Χρονοδιάγραμμα, Διαχείριση Κόστους 
 • Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου, Σχέδιο Υγείας Και Ασφάλειας, Μητρώο Έργου. 
 1. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία o Η εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στο Ίντερνετ 
 • Εργαλεία επεξεργασίας εικόνας και βίντεο 
 • Εργαλεία ανάπτυξης Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-shop) 
 • Η Έννοια Του Search Engine Optimization 
 • Ηλεκτρονικές Συναλλαγές 
 • Βασικές αρχές της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων και της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών 
 • Το νομοθετικό πλαίσιο στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου. 
 1. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου 
 • Χρήση H/Y και Διαχείριση Αρχείων o Επεξεργασία κειμένου 
 • Υπολογιστικά Φύλλα 
 • Διαδίκτυο – Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
 • Παρουσιάσεις 
 • Βάσεις Δεδομένων 
 1. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη o Βασικές λειτουργίες σύγχρονων Ψηφιακών Εφαρμογών Τ.Π.Ε. 
 • Απόκτηση ψηφιακής υπογραφής – ψηφιακά πιστοποιητικά – ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο 
 • Τεχνικές για την ορθή διαχείριση χρόνου 
 • Ηλεκτρονική οργάνωση γραφείου με σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές 
 • Η έννοια της τηλεργασίας 
 • Παρουσίαση Λειτουργιών Συστημάτων Τηλεργασίας & Τηλεδιάσκεψης 
 1. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
 • Περιβαλλοντικοί όροι τεχνικών και άλλων έργων υποδομής 
 • Νομοθεσία και πρότυπα για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 
 • Δημιουργία “πράσινου προφίλ” 
 • Εύρεση πόρων χρηματοδότησης για περιβαλλοντικά έργα 
 • Τεχνικές και τεχνολογίες ανακύκλωσης ειδικών ανακυκλώσιμων υλικών 
 • Κίνητρα επεξεργασίας και αξιοποίησης αποβλήτων με νέες τεχνολογίες 
 • Σημασία του ΒΙΜ για τη μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων 
 • Το ΒΙΜ ως εργαλείο για τους εργολήπτες-κατασκευαστές 
 • Το BIM ως εργαλείο για υπεργολάβους προμηθευτές 
 • Παρουσίαση του REVIT ως εφαρμογή του ΒΙΜ 
 • Αρχές δικτύων επικοινωνιών, Διαλειτουργικότητα 
 • Συστήματα “έξυπνων” εφαρμογών 
 • Σύστημα διαχείρισης κτιρίου – BMS 
 1. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία 
 • Χρήση ΗΥ& Διαχείριση Αρχείων 
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου 
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 
 • Διαδικτυακή Συνεργασία 
 • Προγραμματισμός έργου Εργαλεία διαχείρισης έργων, Δημιουργία έργου, Εργασίες/δραστηριότητες (tasks), Πόροι και κόστη 
 • Υπολογιστικά Φύλλα, Χρηματοοικονομική Χρήση (Μορφοποίηση, Τύποι και Συναρτήσεις, Γραφήματα, Ανάλυση, Επικύρωση και Έλεγχος, Βελτίωση Παραγωγικότητας, Συνεργατική Επεξεργασία) 
 • Πρακτικές DEVOPS 
 1. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον 
 • Το Θεωρητικό πλαίσιο – Οι Αρχές και οι Ομάδες Στόχοι 
 • Ανάλυση αναγκών & Σχεδιασμός προγραμμάτων 
 • Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Τεχνικές 
 • Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Μέσα και Υποδομές 
 • Χρήση Καινοτόμων Εργαλείων και Σύγχρονων Τεχνολογιών 
 • Χρήση ΗΥ & Διαχείριση Αρχείων 
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου 
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συσ 
  • Διαδικτυακή Συνεργασία 
  • Πληροφορικός Γραμματισμός 
  • ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 
 1. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας 
 • Επικαιροποίηση των γνώσεων που αφορούν τις λοιμώξεις σε Μονάδες Υγείας, τα δίκτυα επιτήρησης και ελέγχου αυτών, τους τρόπους εξάπλωσης αναδυομένων ή/και νεοεμφανιζομένων λοιμωδών νοσημάτων και τη σχέση τους με τη Δημόσια Υγεία. 
 • Μικροβιακή αντοχή και πολυανθεκτικότητα των μικροβίων, νεότερες διαγνωστικές μέθοδοι διερεύνησης αυτών. Ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών στο χώρο των Μονάδων Υγείας και στην κοινότητα και η επίδραση της στην αύξηση των λοιμώξεων. 
 • Κυριότεροι τύποι λοιμώξεων στις Μονάδες Υγείας και κατανομή αυτών ανάλογα με το χώρο νοσηλείας, τις ειδικές ομάδες ασθενών ή την υποκείμενη νόσο. 
 • Πληροφόρηση και κατανόηση του νομικού πλαισίου για το ρόλο, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της Επιτροπής Επιτήρησης Λοιμώξεων. 
 • Τα μέτρα πρόληψης των Λοιμώξεων και τα εργαλεία συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας, σε όλο το εύρος του περιβάλλοντος των Μονάδων Υγείας. 
 • Η επίπτωση των Λοιμώξεων στις Μονάδες Υγείας στη διασφάλιση της ποιότητας της φροντίδας υγείας και στο οικονομικό κόστος. 
 1. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Marketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές 
 • Ανάλυση και παρουσίαση επιχειρηματικών μοντέλων ιστοσελίδων 
 • SWOT, Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος 
 • Περιγραφή έρευνας αγοράς και τα στάδια υλοποίησης 
 • Τρόποι προβολής μίας ιστοσελίδας μέσω ενός ολοκληρωμένου πλάνου marketing 
 • Προϋποθέσεις επιτυχίας μέσα από την χρήση Social Media Marketing 
 • Παρουσίαση και ανάλυση του τρόπου αύξησης των Followers στα social media 
 • Ανάλυση ενός τακτικού πλάνου επικοινωνίας μέσα από τα Social Media 
 • Mobile εφαρμογές

Παρακάτω υπάρχουν α) όλοι οι ΚΑΔ που είναι επιλέξιμοι να ενταχθούν στο πρόγραμμα β) Εξουσιοδoτήσεις καθώς και τα έγγραφα που πρέπει να επισυνάψετε.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα :

 

ΑΝ Ο ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α

 

 1. Να συμπληρώσει και να υποβάλει ο ίδιος σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτει, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ), τη φόρμα «Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής» . Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερόμενων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής. Σημειώνεται ότι η «Ηλεκτρονική Αίτηση συμμετοχής επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ).

 

 1. Να συμπληρώσει τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN, Τράπεζα), στον οποίο και θα καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης.

 

 1. Να επιβεβαιώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του και να συμπληρώσει υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

 

 1. Να επιλέξει το αντικείμενο κατάρτισης που επιθυμεί μεταξύ των δέκα προτεινόμενων αντικειμένων

 

 1. Να αποθηκεύσετε το αποδεικτικό κατάθεσης που παράγει η Εργάνη.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Α διαδικασία αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την Πέμπτη 16 Απριλίου και ώρα 23:59

 

Οσοι έχετε υποβάλει μόνοι σας την αίτηση, για την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα :

 

 • Κατεβάστε την εξουσιοδότηση πατώντας  ΕΔΩ 

 

 • Στείλτε την εξουσιοδότηση μαζί με το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail info@axxonplus.gr για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας.

 

ΑΝ Ο ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ AXXONPLUS

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β

 

 Προκειμένου να εξουσιοδοτηθεί η AXXONPLUS να υποβάλει την αίτηση, στέλνετε  τα παρακάτω στοιχεία :

 

 1. το ΑΦΜ του ωφελουμένου, το επώνυμο, το όνομα και το κύριο ΚΑΔ που είναι ήδη ενταγμένος. Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης θα αναλαμβάνει τη διασταύρωση των στοιχείων.

 

 1. στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN, Τράπεζας), στον οποίο και θα καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης

.

 1. στοιχεία επικοινωνίας του και να συμπληρώσει υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

 

 1. Να υποβάλλει το αντικείμενο κατάρτισης που ο ωφελούμενος επιθυμεί μεταξύ των δέκα προτεινόμενων αντικειμένων.

 

Η AXXONPLUS θα  διαφυλάξει το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής , το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της, κατά τα ως άνω αναφερόμενα.

 

Θα χρησιμοποιήσει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) προκειμένου να προβεί απευθείας στην ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης.

 

 

Στείλτε την εξουσιοδότηση μαζί με τα  δικαιολογητικά όπως περιγράφονται σ’ αυτή στο e-mail info@axxonplus.gr για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε 210 3306030 / 2103802020

ή

Συμπληρώστε τη παρακάτω φόρμα και θα σας ενημερώσουμε άμεσα για την δυνατότητα ένταξής σας στα προγράμματα  (Για σωστή ενημέρωση, η συμπλήρωση όλων των στοιχείων είναι σημαντική)

e-Mail*:

Ονοματεπώνυμο*:

Επάγγελμα*:

Τηλέφωνο*:

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η Πρόσκληση απευθύνεται σε επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες των οποίων ο ΚΑΔ κύριας επαγγελματικής απασχόλησης συμπεριλαμβάνεται στους επιλέξιμους  ΚΑΔ.

 Επισημαίνεται ότι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην παρούσα Πρόσκληση εφόσον δεν είναι δικαιούχοι του επιδόματος των 800€. Αν ένας επιστήμονας που εμπίπτει στους ΚΑΔ : έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας και ο εργοδότης του έχει κλείσει βάσει ΚΑΔ κατόπιν εντολής Δημόσιας Αρχής ή εντάσσεται στους πληττόμενους ΚΑΔ και ο εργοδότης έχει θέσει σε αναστολή τη σύμβαση εργασίας του και, κατόπιν ο επιστήμονας αυτός ακολουθήσει τη διαδικασία βάσει των οικείων ΚΥΑ και ΥΑ, ο τελευταίος είναι δικαιούχος των 800 ευρώ και των λοιπών οικονομικών μέτρων στήριξης.

Σε περίπτωση που ένας επιστήμονας που εμπίπτει στους ΚΑΔ του παρατήματος Χ της Πρόσκλησης είναι ελεύθερος επαγγελματίας, δεν είναι δικαιούχος των 800 ευρώ και, αντίθετα, είναι δικαιούχος των 600 ευρώ.
Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, των οποίων οι ενεργοί ΚΑΔ εμπίπτουν στους επιλέξιμους ΚΑΔ . Οι εταίροι εταιριών, εφόσον οι ίδιοι, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, διαθέτουν, ιδίω ονόματι, ενεργούς ΚΑΔ οι οποίοι εμπίπτουν στους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα.

ΔΕΙΤΕ  ΑΝ ΣΥΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ Κ.Α.Δ. ΚΑΔ  ΚΛΑΔΟΣ
69.10  Νομικές δραστηριότητες 
69.10.1  Νομικές υπηρεσίες (δικηγόρου) 
69.10.11  Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης στον τομέα του ποινικού δικαίου 
69.10.12  Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το επιχειρηματικό και το εμπορικό δίκαιο 
69.10.13  Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το εργατικό δίκαιο 
69.10.14  Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το αστικό δίκαιο 
69.10.15  Νομικές υπηρεσίες σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 
69.10.15.01  Υπηρεσίες προετοιμασίας, σύνταξης και επικύρωσης πνευματικών και ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων 
69.10.16  Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες 
69.10.17  Υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού 
69.10.18  Νομικές υπηρεσίες δημοπρασιών 
69.10.18.01  Υπηρεσίες διοργάνωσης πλειστηριασμών 
69.10.19  Άλλες νομικές υπηρεσίες 
69.10.19.01  Υπηρεσίες ασκούμενου δικηγόρου 
69.10.19.02  Υπηρεσίες δικαστικού επιμελητή 
69.10.19.03  Υπηρεσίες δικολάβου 
69.10.19.04  Υπηρεσίες μεσεγγύησης και συμβιβασμού ακίνητης περιουσίας 
69.20  Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών 
69.20.1  Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου 
69.20.10.01  Υπηρεσίες ορκωτού ελεγκτή 
69.20.10.02  Υπηρεσίες ορκωτού λογιστή 
69.20.2  Λογιστικές υπηρεσίες 
69.20.21  Υπηρεσίες λογιστικής επαλήθευσης 
69.20.22  Υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων 
69.20.22.01  Υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων 
69.20.22.02  Υπηρεσίες σύνταξης και δημοσίευσης ισολογισμών, καταστατικών, τροποποιήσεων, ανακοινώσεων κλπ 
69.20.23  Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων 
69.20.23.01  Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων 
69.20.23.02  Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων με προσωπική εργασία 
69.20.24  Υπηρεσίες μισθολογίου 
69.20.29  Άλλες λογιστικές υπηρεσίες 
69.20.29.01  Υπηρεσίες λογιστικών αποτιμήσεων, απογραφών, βεβαιώσεων κλπ 
69.20.3  Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών 
69.20.31  Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε νομικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων 
69.20.32  Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε φυσικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων 
69.20.32.01  Υπηρεσίες σύνταξης φορολογικών δηλώσεων και σχετικών εγγράφων 
69.20.4  Υπηρεσίες αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης 
70.22  Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 
70.22.1  Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης 
70.22.11  Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης 
70.22.11.01  Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης 
70.22.11.02  Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί μέχρι 30 άτομα 
70.22.11.03  Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί πάνω από 30 άτομα 
70.22.11.04  Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης 
70.22.11.05  Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα 
70.22.12  Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων) 
70.22.12.01  Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων 
70.22.12.02  Υπηρεσίες αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από συγχωνεύσεις ή/και εξαγορές 
70.22.12.03  Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την εξαγωγή αγαθών 
70.22.12.04  Υπηρεσίες διαχείρισης πτωχευτικής περιουσίας από σύνδικο πτώχευσης 
70.22.12.05  Υπηρεσίες εκκαθαριστή εταιρείας 
70.22.12.06  Υπηρεσίες εκκαθαριστή κληρονομιάς 
70.22.12.07  Υπηρεσίες εκτελεστή διαθήκης 
70.22.12.08  Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή 
70.22.12.09  Υπηρεσίες κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς 
70.22.12.10  Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας 
70.22.12.11  Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, εκτός συμπεριφοράς καταναλωτών 
70.22.12.12  Υπηρεσίες παροχής συμβουλών ανάπτυξης κάθε είδους αγροτικών εκμεταλλεύσεων 
70.22.12.13  Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων (κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων) 
70.22.12.14  Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων κίνησης (ρευστότητας) 
70.22.12.15  Υπηρεσίες φορολογικού αντιπρόσωπου ή εκπρόσωπου 
70.22.12.16  Υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου 
70.22.13  Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ 
70.22.13.01  Υπηρεσίες ιατρικού επισκέπτη 
70.22.13.02  Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων 
70.22.13.03  Υπηρεσίες παραχώρησης προνομίου franchise και παροχής σχετικών συμβουλών 
70.22.13.04  Υπηρεσίες πωλητή αγαθών 
70.22.13.05  Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων 
70.22.14  Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 
70.22.14.01  Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης 
70.22.15  Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής 
70.22.15.01  Υπηρεσίες αλιευτικών μελετών 
70.22.15.02  Υπηρεσίες γεωργικών μελετών (γεωργοοικονομικών – γεωργοτεχνικών, εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων) 
70.22.15.03  Υπηρεσίες δασολογικών μελετών (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών, χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων) 
70.22.15.04  Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας 
70.22.15.05  Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας 
70.22.15.06  Υπηρεσίες που παρέχονται από γεωπόνους και από άλλους ειδικούς σε θέματα αγροτικής οικονομίας 
70.22.15.07  Υπηρεσίες που παρέχονται από οικονομολόγους, ειδικούς σε θέματα αγροτικής οικονομίας 
70.22.15.08  Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας 
70.22.15.09  Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας τροφίμων 
70.22.15.10  Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας 
70.22.16  Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εφοδιασμού και άλλων συμβουλών διαχείρισης 
70.22.16.01  Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic) 
70.22.17  Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών 
70.22.2  Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών 
70.22.20.01  Υπηρεσίες κατάρτισης προϋπολογισμού επιχείρησης 
70.22.20.02  Υπηρεσίες λογιστικής και ελέγχου κόστους προμηθειών 
70.22.20.03  Υπηρεσίες συντονισμού και επιθεώρησης υπεργολάβων 
70.22.3  Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών 
70.22.30.01  Υπηρεσίες διακοσμητή καταστημάτων και άλλων επαγγελματικών χώρων (decorateur) 
70.22.30.02  Υπηρεσίες ενδυματολόγου (εκτός θεαμάτων) 
70.22.30.03  Υπηρεσίες εσωτερικής διαμόρφωσης και διακόσμησης επαγγελματικών χώρων 
70.22.4  Υπηρεσίες παροχής εμπορικών σημάτων και συμβάσεων δικαιόχρησης 
71.11  Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 
71.11.1  Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς 
71.11.2  Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για κτίρια 
71.11.21  Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής κατοικιών 
71.11.22  Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής μη οικιστικών κτιρίων 
71.11.23  Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων ιστορικής αποκατάστασης 
71.11.23.01  Υπηρεσίες αρχιτεκτονικών μελετών διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων 
71.11.24  Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών 
71.11.3  Υπηρεσίες αστικού και χωροταξικού σχεδιασμού 
71.11.31  Υπηρεσίες πολεοδομίας 
71.11.31.01  Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης 
71.11.31.02  Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολεοδομικής παρέμβασης 
71.11.31.03  Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συντονισμένης αστικής ανάπτυξης 
71.11.31.04  Υπηρεσίες πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών 
71.11.31.05  Υπηρεσίες χωροταξικών και ρυθμιστικών μελετών 
71.11.32  Υπηρεσίες αγροτικής χωροταξίας 
71.11.33  Υπηρεσίες γενικού σχεδιασμού εργοτάξιου 
71.11.4  Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου και υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών 
71.11.41  Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου 
71.11.41.01  Υπηρεσίες ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών (διατήρησης παραδοσιακών οικισμών και τοπίου) 
71.11.41.02  Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου 
71.11.41.03  Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης 
71.11.42  Υπηρεσίες παροχής συμβουλών αρχιτεκτονικής τοπίου 
71.12  Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 
71.12.1  Υπηρεσίες μηχανικών 
71.12.11  Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού 
71.12.11.01  Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων 
71.12.11.02  Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων 
71.12.11.03  Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών 
71.12.11.04  Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά 
71.12.11.05  Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα 
71.12.12  Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα 
71.12.12.01  Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων 
71.12.12.02  Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών φερουσών κατασκευών κτιρίων 
71.12.12.03  Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ακουστικής και δονήσεων 
71.12.13  Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα 
71.12.13.01  Εργασίες σχεδίασης συστημάτων σωληνώσεων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν υπό πίεση 
71.12.13.02  Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ) 
71.12.13.03  Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων 
71.12.13.04  Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων 
71.12.13.05  Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ) 
71.12.13.06  Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης 
71.12.13.07  Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού 
71.12.14  Υπηρεσίες μηχανικών για έργα μεταφορών 
71.12.14.01  Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων) 
71.12.14.02  Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, γεφυρών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων και κυκλοφοριακών) 
71.12.14.03  Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών συστημάτων ελέγχου της κυκλοφορίας 
71.12.15  Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων) 
71.12.15.01  Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων 
71.12.16  Υπηρεσίες μηχανικών για έργα ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων και για αποστραγγιστικά έργα 
71.12.16.01  Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, αντιπλημμυρικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων) 
71.12.17  Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα 
71.12.17.01  Υπηρεσίες μελέτης τεχνικού προγραμματισμού – σχεδιασμού και λειτουργίας βιομηχανιών 
71.12.18  Υπηρεσίες μηχανικών για έργα τηλεπικοινωνιών και εκπομπής 
71.12.19  Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα 
71.12.19.01  Υπηρεσίες εκπόνησης γεωτεχνικών μελετών 
71.12.19.02  Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών εκτίμησης υδάτινων πόρων 
71.12.19.03  Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων 
71.12.19.04  Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών λιμενικών έργων 
71.12.19.05  Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ανίχνευσης και ελέγχου της διάβρωσης 
71.12.19.06  Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για νέα προϊόντα 
71.12.19.07  Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών σχετικών με τη μόλυνση 
71.12.19.08  Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά 
71.12.19.09  Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά 
71.12.19.10  Υπηρεσίες μελετών χημικού μηχανικού γενικά 
71.12.19.11  Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας 
71.12.19.12  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
71.12.2  Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα 
71.12.3  Υπηρεσίες γεωλογικών, γεωφυσικών και συναφών επιστημονικών ερευνών και συμβουλών 
71.12.31  Υπηρεσίες παροχής γεωλογικών και γεωφυσικών συμβουλών 
71.12.31.01  Υπηρεσίες εκπόνησης εδαφολογικών μελετών 
71.12.31.02  Υπηρεσίες εκπόνησης μεταλλευτικών μελετών και ερευνών 
71.12.31.03  Υπηρεσίες εκπόνησης υδρογεωλογικών μελετών 
71.12.31.04  Υπηρεσίες εκπόνησης ωκεανογραφικών μελετών 
71.12.32  Γεωφυσικές υπηρεσίες 
71.12.33  Υπηρεσίες εξόρυξης και αξιολόγησης ορυκτών 
71.12.33.01  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ 
71.12.34  Υπηρεσίες επιφανειακής τοπογραφικής αποτύπωσης 
71.12.34.01  Υπηρεσίες συγκέντρωσης τοπογραφικών δεδομένων με δορυφόρο 
71.12.35  Υπηρεσίες χαρτογράφησης 
71.12.35.01  Υπηρεσίες επιπεδομετρικής χαρτογράφησης 
71.12.35.02  Υπηρεσίες κτηματολογικής χαρτογράφησης 
71.12.35.03  Υπηρεσίες οδικής χαρτογράφησης 
71.12.35.04  Υπηρεσίες υδρογραφικής χαρτογράφησης 
72.11  Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία 
72.11.1  Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρμογές 
72.11.11  Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία της υγείας 
72.11.12  Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην περιβαλλοντική και βιομηχανική βιοτεχνολογία 
72.11.13  Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη γεωργική βιοτεχνολογία 
72.11.2  Έρευνα και παραγωγή πρωτοτύπων ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία 
72.19  Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική 
72.19.1  Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες φυσικές επιστήμες 
72.19.11  Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα μαθηματικά 
72.19.12  Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επιστήμες υπολογιστών και πληροφοριών 
72.19.13  Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις φυσικές επιστήμες 
72.19.13.01  Υπηρεσίες παρατηρήσεων αστεροσκοπείου 
72.19.14  Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη χημεία 
72.19.14.01  Υπηρεσίες ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης χημικών διεργασιών και συστημάτων 
72.19.14.02  Υπηρεσίες έρευνας στη χημεία 
72.19.14.03  Υπηρεσίες έρευνας στη χημεία τροφίμων 
72.19.15  Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωεπιστήμες και στις επιστήμες περιβάλλοντος 
72.19.15.01  Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας 
72.19.16  Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις βιολογικές επιστήμες 
72.19.16.01  Υπηρεσίες έρευνας στη βιολογία 
72.19.19  Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες θετικές επιστήμες 
72.19.19.01  Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης διεπιστημονικού χαρακτήρα (γεωγραφία, παιδαγωγικές σπουδές, κλπ) 
72.19.19.02  Υπηρεσίες έρευνας στη μεταλλειολογία 
72.19.19.03  Υπηρεσίες έρευνας στην ωκεανογραφία 
72.19.2  Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη μηχανική και την τεχνολογία, εκτός της βιοτεχνολογίας 
72.19.21  Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη νανοτεχνολογία 
72.19.29  Άλλες υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη μηχανική και την τεχνολογία, εκτός της βιοτεχνολογίας 
72.19.29.01  Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων διαδραστικών πολυμέσων (interactive multimedia) 
72.19.29.02  Υπηρεσίες έρευνας στη μηχανολογία 
72.19.29.03  Υπηρεσίες έρευνας στην ναυπηγική και αεροναυπηγική 
72.19.29.04  Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική 
72.19.29.05  Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία μετάλλων 
72.19.29.06  Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού 
72.19.29.07  Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία των κατασκευών 
72.19.29.08  Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία υλικών 
72.19.29.09  Υπηρεσίες έρευνας στις επικοινωνίες 
72.19.3  Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ιατρικές επιστήμες 
72.19.4  Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωπονικές επιστήμες 
72.19.40.01  Υπηρεσίες έρευνας στην κτηνοτροφία 
72.19.40.02  Υπηρεσίες έρευνας στη δασοκομία 
72.19.40.03  Υπηρεσίες έρευνας στην αλιεία 
72.19.5  Παραγωγή πρωτοτύπων έρευνας και ανάπτυξης στις θετικές επιστήμες και τη μηχανική, εκτός της βιοτεχνολογίας 
72.20  Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες 
72.20.1  Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις κοινωνικές επιστήμες 
72.20.11  Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα οικονομικά και τις επιχειρήσεις 
72.20.11.01  Υπηρεσίες οικονομικών ερευνών 
72.20.12  Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη ψυχολογία 
72.20.12.01  Υπηρεσίες έρευνας στην ψυχολογία 
72.20.13  Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη νομική επιστήμη 
72.20.19  Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες κοινωνικές επιστήμες 
72.20.2  Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ανθρωπιστικές επιστήμες 
72.20.21  Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στους τομείς της γλωσσολογίας και της λογοτεχνίας 
72.20.29  Άλλες υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ανθρωπιστικές επιστήμες 
72.20.29.01  Υπηρεσίες έρευνας στην κοινωνιολογία 
72.20.29.02  Υπηρεσίες ιστορικών ερευνών 
72.20.29.03  Υπηρεσίες κοινωνικών ερευνών 
72.20.29.04  Υπηρεσίες φιλολογικών και φιλοσοφικών ερευνών 
72.20.3  Παραγωγή πρωτοτύπων έρευνας και ανάπτυξης στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες 
85.10  Προσχολική εκπαίδευση 
85.10.1  Υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης 
85.20  Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
85.20.1  Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
85.20.11  Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
85.20.12  Άλλες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
85.31  Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
85.31.1  Υπηρεσίες γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
85.31.11  Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες κατώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
85.31.12  Άλλες υπηρεσίες κατώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
85.31.13  Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες ανώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
85.31.14  Άλλες υπηρεσίες ανώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
85.32  Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
85.32.1  Υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
85.32.11  Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
85.32.12  Άλλες υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
85.32.13  Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
85.32.14  Άλλες υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
85.41  Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση 
85.41.1  Υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
85.41.11  Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης 
85.41.12  Άλλες υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης 
85.41.13  Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης 
85.41.14  Άλλες υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης 
85.42  Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
85.42.1  Υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
85.42.11  Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες πρώτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
85.42.12  Άλλες υπηρεσίες πρώτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
85.42.13  Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες δεύτερης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
85.42.14  Άλλες υπηρεσίες δεύτερης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
85.42.15  Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες τρίτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
85.42.16  Άλλες υπηρεσίες τρίτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
85.59  Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α. 
85.59.1  Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α. 
85.59.11  Υπηρεσίες σχολών γλωσσών 
85.59.11.01  Υπηρεσίες ξενόγλωσσης εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή 
85.59.11.02  Υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών 
85.59.12  Υπηρεσίες σχολών Τεχνολογιών της Πληροφορίας (IT) 
85.59.13  Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α. 
85.59.13.01  Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων 
85.59.13.02  Υπηρεσίες εκπαίδευσης ασφαλειομεσιτών 
85.59.13.03  Υπηρεσίες εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, εκτός μεταλυκειακής εκπαίδευσης 
85.59.13.04  Υπηρεσίες κέντρου ή ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης 
85.59.13.05  Υπηρεσίες σχολών αξιωματικών και πληρώματος εμπορικού ναυτικού 
85.59.13.06  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
85.59.13.07  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΙΛΟΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 
85.59.19  Υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α. 
85.59.19.01  Υπηρεσίες δασκάλου 
85.59.19.02  Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια 
85.59.19.03  Υπηρεσίες ειδικού παιδαγωγού 
85.59.19.04  Υπηρεσίες εκπαίδευσης με αλληλογραφία 
85.59.19.05  Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων 
85.59.19.06  Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή 
85.59.19.07  Υπηρεσίες καθηγητή 
85.59.19.08  Υπηρεσίες κατάρτισης μέσω ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 
85.59.19.09  Υπηρεσίες λαϊκής επιμόρφωσης 
85.59.19.10  Υπηρεσίες παράδοσης ιδιαίτερων μαθημάτων 
85.59.19.11  Υπηρεσίες φροντιστηρίου γενικά (θετικών ή θεωρητικών επιστημών) 
88.91  Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών 
88.91.1  Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά 
88.91.11  Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά, εκτός όσων αφορούν παιδιά με αναπηρία 
88.91.12  Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά και νέους με αναπηρία 
88.91.13  Υπηρεσίες φύλαξης μικρών παιδιών 
88.91.13.01  Υπηρεσίες βρεφονηπιοκόμου 
88.91.13.02  Υπηρεσίες παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού 
88.91.13.03  Υπηρεσίες κατ’ οίκον φύλαξης μικρών παιδιών 
86.21  Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων 
86.21.1  Υπηρεσίες γενικής ιατρικής 
86.21.10.01  Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας γενικής ιατρικής 
86.21.10.02  Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατρικής της εργασίας 
86.21.10.03  Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παθολογίας 
86.21.10.04  Υπηρεσίες ιατρών γενικά, αποκλειστικά με προσωπική εργασία 
86.21.10.05  Υπηρεσίες ιατρών γενικά, με βοηθητικό προσωπικό 
86.22  Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων 
86.22.1  Υπηρεσίες ειδικής ιατρικής 
86.22.11  Υπηρεσίες ανάλυσης και ερμηνείας ιατρικών εικόνων 
86.22.19  Άλλες υπηρεσίες ειδικής ιατρικής 
86.22.19.01  Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αγγειοχειρουργικής 
86.22.19.02  Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αιματολογίας 
86.22.19.03  Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ακτινοδιαγνωστικής 
86.22.19.04  Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ακτινοθεραπευτικής – ογκολογίας 
86.22.19.05  Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αλλεργιολογίας 
86.22.19.06  Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αναισθησιολογίας 
86.22.19.07  Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας γαστρεντερολογίας 
86.22.19.08  Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας δερματολογίας – αφροδισιολογίας 
86.22.19.09  Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ενδοκρινολογίας 
86.22.19.10  Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατρικής βιοπαθολογίας (μικροβιολογίας) 
86.22.19.11  Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατροδικαστικής 
86.22.19.12  Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας καρδιολογίας 
86.22.19.13  Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας κοινωνικής ιατρικής (δημόσιας υγείας) 
86.22.19.14  Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας κυτταρολογίας 
86.22.19.15  Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας μαιευτικής – γυναικολογίας 
86.22.19.16  Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας νευρολογίας 
86.22.19.17  Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας νευροχειρουργικής 
86.22.19.18  Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας νεφρολογίας 
86.22.19.19  Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ορθοπεδικής 
86.22.19.20  Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ουρολογίας 
86.22.19.21  Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας οφθαλμολογίας 
86.22.19.22  Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παθολογικής ανατομικής 
86.22.19.23  Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παθολογικής ογκολογίας 
86.22.19.24  Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παιδιατρικής 
86.22.19.25  Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παιδοψυχιατρικής 
86.22.19.26  Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας πλαστικής χειρουργικής 
86.22.19.27  Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας πνευμονολογίας – φυματιολογίας 
86.22.19.28  Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας πυρηνικής ιατρικής 
86.22.19.29  Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ρευματολογίας 
86.22.19.30  Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης 
86.22.19.31  Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής 
86.22.19.32  Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής θώρακα 
86.22.19.33  Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής παίδων 
86.22.19.34  Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ψυχιατρικής 
86.22.19.35  Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ωτορινολαρυγγολογίας 
86.23  Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων 
86.23.1  Οδοντιατρικές υπηρεσίες 
86.23.11  Ορθοδοντικές υπηρεσίες 
86.23.19  Άλλες οδοντιατρικές υπηρεσίες 
86.23.19.01  Υπηρεσίες οδοντιάτρων, αποκλειστικά με προσωπική εργασία 
86.23.19.02  Υπηρεσίες οδοντιάτρων, με βοηθητικό προσωπικό 
86.23.19.03  Υπηρεσίες οργανωμένης μονάδας οδοντιατρικών υπηρεσιών 
86.23.19.04  Υπηρεσίες στοματικών και γναθοπροσωπικών χειρουργών 
86.90  Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 
86.90.1  Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία 
86.90.11  Υπηρεσίες σχετικές με την εγκυμοσύνη 
86.90.12  Υπηρεσίες νοσοκόμου 
86.90.12.01  Υπηρεσίες αποκλειστικών νοσοκόμων 
86.90.12.02  Υπηρεσίες βοηθού ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων 
86.90.12.03  Υπηρεσίες επισκεπτών νοσοκόμων 
86.90.12.04  Υπηρεσίες νοσηλευτή 
86.90.13  Υπηρεσίες φυσιοθεραπείας 
86.90.13.01  Υπηρεσίες κινησιοθεραπείας 
86.90.13.02  Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ) 
86.90.13.03  Υπηρεσίες φυσιοθεραπευτή 
86.90.13.04  Υπηρεσίες χειροπράκτη 
86.90.14  Υπηρεσίες ασθενοφόρων 
86.90.15  Υπηρεσίες ιατρικού εργαστηρίου 
86.90.15.01  Υπηρεσίες ακτινοφυσικού 
86.90.15.02  Υπηρεσίες διαγνωστικού ιατρικού κέντρου 
86.90.15.03  Υπηρεσίες εξετάσεων ελέγχου ανθρώπινης γονιμότητας 
86.90.15.04  Υπηρεσίες εργαστηρίου ελέγχου αντι-ντόπινγκ αθλητών 
86.90.15.05  Υπηρεσίες κλινικού βιοχημικού 
86.90.15.06  Υπηρεσίες κυτταρολογικού εργαστηρίου 
86.90.15.07  Υπηρεσίες χειριστή ιατροδιαγνωστικών μηχανημάτων 
86.90.16  Υπηρεσίες τραπεζών αίματος, σπέρματος και οργάνων μεταμόσχευσης 
86.90.17  Υπηρεσίες διαγνωστικών εικόνων χωρίς ερμηνεία 
86.90.18  Υπηρεσίες ψυχικής υγείας 
86.90.18.01  Υπηρεσίες παιδοψυχολόγου 
86.90.18.02  Υπηρεσίες συμβούλου ψυχικής υγείας 
86.90.18.03  Υπηρεσίες ψυχοθεραπευτή 
86.90.18.04  Υπηρεσίες ψυχολόγου 
86.90.19  Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία π.δ.κ.α. 
86.90.19.01  Υπηρεσίες βελονισμού 
86.90.19.02  Υπηρεσίες βοτανοθεραπείας και αρωματοθεραπείας 
86.90.19.03  Υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών 
86.90.19.04  Υπηρεσίες εργασιοθεραπείας 
86.90.19.05  Υπηρεσίες εργοθεραπείας 
86.90.19.06  Υπηρεσίες θεραπευτή κάλων 
86.90.19.07  Υπηρεσίες θεραπευτή νυχιών 
86.90.19.08  Υπηρεσίες θεραπευτή νυχιών και κάλων 
86.90.19.09  Υπηρεσίες λογοθεραπείας 
86.90.19.10  Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί 
86.90.19.11  Υπηρεσίες ομοιοπαθητικής 
86.90.19.12  Υπηρεσίες ρεφλεξολογίας 

Υλοποιηθέντα Προγράμματα