ΛΑΕΚ 1-49

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Κε.Δι.Βι.Μ2 AXXONPLUS, θα υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν από 1 έως 49 άτομα μέσω του προγράμματος ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 1-49 έτους …

ΛΑΕΚ 1-30

ΛΑΕΚ 1-30 Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία σε εργαζόμενους να εξειδικευτούν σε αντικείμενα συναφή με την ειδικότητά τους . Η axxonplus σε συνεργασία με  φορείς εκπροσώπησης εργαζομένων (Εμπορικούς συλλόγους, Εργατικά …
Επικοινωνήστε άμεσα