Φορολογία Φυσικών και Νομικών Προσώπων

Σε αυτό το σεμινάριο θα μάθετε: Ανάλυση της Φορολογικής Νομοθεσίας,  Ν 4172/13  μέσω και πραγματικών εφαρμογών, για τις δηλώσεις τόσο των φυσικών προσώπων όσο και των Νομικών προσώπων. Συμπληρώνει τις …

Σεμινάριο Εργατικά – Μηχανογραφημένη Μισθοδοσίας

Σε αυτό το σεμινάριο θα μάθετε: Όλες τις βασικές διατάξεις που διέπουν την Εργατική και Ασφαλιστική νομοθεσία. Να υπολογίζετε τις αποδοχές και να συντάσσετε μισθοδοτικές καταστάσεις. Να μπορείτε να πραγματοποιήσετε …

Σεμινάριο Λογιστική Απλογραφικά Βιβλία

Σε αυτό το σεμινάριο θα μάθετε: Την απλογραφική μέθοδο που εφαρμόζεται βάσει Ε.Λ.Π και την μηχανοργάνωση της Λογιστικής, που αφορά όλα τα λογιστήρια των οικονομικών μονάδων. Σκοπός των σεμιναρίων: Είναι …

Μηχανογραφημένη Λογιστική – ERP

Σε αυτό το σεμινάριο θα μάθετε: Την Διπλογραφική μέθοδο που εφαρμόζεται βάσει Ε.Λ.Π και την μηχανοργάνωση της Λογιστικής, που αφορά όλα τα λογιστήρια των οικονομικών μονάδων. Σκοπός των σεμιναρίων: Είναι …