Τμήματα Που Οδηγούν Σε Απόκτηση Β2 (Lower)

ΑΡΧΑΡΙΟΙ ΕΩΣ Β2

(LOWER)

ΟΜΑΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ολιγομελή τμήματα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10 μήνες (35 εβδομάδες), 5 ώρες την εβδομάδα
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 1 ή 2 μαθητές
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 5 μήνες (17 εβδομάδες), 5 ώρες την εβδομάδα

A2 ΕΩΣ B2

(LOWER)

ΟΜΑΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ολιγομελή τμήματα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 8 μήνες (30 εβδομάδες), 5 ώρες την εβδομάδα
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 1 ή 2 μαθητές
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 5 μήνες (15 εβδομάδες), 5 ώρες την εβδομάδα

B1 ΕΩΣ B2

(LOWER)

ΟΜΑΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ολιγομελή τμήματα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 7 μήνες (24 εβδομάδες), 5 ώρες την εβδομάδα
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 1 ή 2 μαθητές
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 μήνες (12 εβδομάδες), 5 ώρες την εβδομάδα

B2

(LOWER)

ΟΜΑΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ολιγομελή τμήματα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 μήνες (16 εβδομάδες), 5 ώρες την εβδομάδα
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 1 ή 2 μαθητές
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 μήνες (8 εβδομάδες), 5 ώρες την εβδομάδα

Πληροφορίες για Εγγραφές

Καλέστε στο
☎ 2103306030


Τόπος διεξαγωγής σεμιναρίου: Σόλωνος 108, Αθήνα, 10681

ΑΡΧΑΡΙΟΙ ΕΩΣ Β2
(LOWER)

ΟΜΑΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ολιγομελή τμήματα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10 μήνες (35 εβδομάδες), 5 ώρες την εβδομάδα
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 1 ή 2 μαθητές
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 5 μήνες (17 εβδομάδες), 5 ώρες την εβδομάδα

A2 ΕΩΣ B2
(LOWER)

ΟΜΑΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ολιγομελή τμήματα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 8 μήνες (30 εβδομάδες), 5 ώρες την εβδομάδα
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 1 ή 2 μαθητές
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 5 μήνες (15 εβδομάδες), 5 ώρες την εβδομάδα

B1 ΕΩΣ B2
(LOWER)

ΟΜΑΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ολιγομελή τμήματα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 7 μήνες (24 εβδομάδες), 5 ώρες την εβδομάδα
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 1 ή 2 μαθητές
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 μήνες (12 εβδομάδες), 5 ώρες την εβδομάδα

B2
(LOWER)

ΟΜΑΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ολιγομελή τμήματα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 μήνες (16 εβδομάδες), 5 ώρες την εβδομάδα
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 1 ή 2 μαθητές
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 μήνες (8 εβδομάδες), 5 ώρες την εβδομάδα